Peter Mol

Peter Mol

Foto van Peter MolSinds mei 2022 zet ik mij vanuit de Natuur en Milieufederatie Drenthe in voor een lokale energietransitie in Drenthe. Ik wil bijdragen aan een duurzame, groene en rechtvaardige aarde: dat is altijd al een rode lijn geweest in mijn leven. Ik ben ervan overtuigd dat het anders moet, maar ook vooral dat het anders kán. We zijn als mensheid, vooral in het Westen, misschien een beetje de verbinding kwijt geraakt. Met elkaar, maar ook met de aarde en de natuur. Ik zie het als een mooie uitdaging om die verbinding weer op te zoeken. Als mens ben je immers een klein onderdeel van een groter geheel. En juist samen kunnen we zoveel.

Het verbinden van mensen met elkaar en met de natuur heb ik jaren gedaan in de ontwikkelingssamenwerking en in de groene sector. Zo werkte ik in Azië veel met boerenorganisaties aan duurzame landbouw. Bij mijn meest recente werkgever IVN Natuureducatie  werkte ik met groene buurtinitiatieven en aan vergroening van de zorgsector.

Ik vind het een mooie uitdaging om met anderen een zo breed mogelijke beweging te creëren, om samen te werken aan een mooi en duurzaam Drenthe. Daarbij is samenwerking essentieel, op organisatie-, buurt- en wijkniveau. Lokaal gedragen initiatieven, zoals binnen de energiesector de lokale energiewerkgroepen en -cooperaties, vormen daarbij de mooiste basis voor een duurzame transitie. Binnen de Natuur en Milieufederatie Drenthe houd ik me vooral met deze transitie bezig. Ik ben onder andere betrokken bij het Servicepunt Lokale Energie-Initiatieven.

Profiel Peter Mol

Peter Mol

Aanjager Lokale Energie-Initiatieven