Energietransitie Drentsche Aa

Energietransitie Drentsche Aa

De regie in eigen hand houden, laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen, met zorg voor landschap en natuur en met behoud van het unieke karakter van het gebied. Zo willen we samen met vertegenwoordigers van de dorpen uit het Drentsche Aa gebied vorm geven aan de energietransitie. We zorgen voor een door het gebied gedragen langjarige aanpak voor verduurzaming van de energievoorziening met behoud van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, landschap en natuur.

Doe mee!

De Natuur en Milieufederatie Drenthe werkt samen met inwoners aan een lange termijnvisie op de energietransitie passend in het Drentsche Aa gebied.  We helpen lokale groepen bij het maken van projecten en plannen.

Heb je interesse om aan te sluiten bij dit project, of heb je behoefte aan meer informatie?

Neem gerust contact op!

 

Startbijeenkomst

Op 22 juni 2021 hielden we een startbijeenkomst in Eext. Hier gingen bewoners in discussie over de energietransitie: hoe willen zij er invulling aan geven, welke dromen hebben zij, welke ideeën leven er, wat past er wel en wat niet in de omgeving en welke uitdagingen levert dat op?  En ten slotte: welke ondersteuning hebben zij nodig om zelf actief aan de slag te gaan?

Lees hier het verslag

Oproep: afstudeeronderzoek Duurzame Monumenten

In het Drentsche Aa gebied vinden we veel losstaande en oudere woningen en gebouwen. Een deel van deze gebouwen staat zelfs op de monumentenlijst. Als nationaal of gemeentelijk monument. Het is een hele uitdaging om deze woningen te verduurzamen. Niet alles mag of kan en veel maatregelen zijn erg kostbaar. Toch zijn er al veel eigenaren die wél maatregelen hebben genomen om hun monument te verduurzamen. Maurice Hulzebos, student Vastgoed en Makelaardij aan de Hanze Hogeschool wil ervaringen en goede voorbeelden in kaart brengen. En daar kunt u misschien bij helpen.

Mijn naam is Maurice Hulzebos. Voor mijn studie Vastgoed & Makelaardij doe ik onderzoek naar waardenverbetering bij de verduurzaming van monumenten. Uiteindelijk wil ik met mijn onderzoek een brochure maken voor monumenteigenaren met informatie en leerzame voorbeelden over de effecten van verduurzaming. Om een zo bruikbaar mogelijke brochure te kunnen maken ben ik op zoek naar enthousiaste eigenaren van verduurzaamde monumenten. Graag bezoek ik u op locatie voor een interview en om te zien wat u heeft gedaan om uw woning te verduurzamen, waarom u juist deze maatregel heeft genomen en wat u van de resultaten vindt. Heeft u verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd in uw monument – heel veel maatregelen of een enkele – neem dan contact met mij op. Dat mag natuurlijk ook als u meer wilt weten over mijn aanpak of later interesse heeft in de resultaten!.

Studie: energiemaatregelen passend in de omgeving

Hoe waarderen inwoners van het Drentse Aa gebied hun leefomgeving? Wat vinden zij belangrijk? En welke energiemaatregelen vinden zij passen bij het unieke gebied waarin zij wonen en welke juist niet? Deze vragen staan centraal in een studie die de komende maanden uitgevoerd zal worden door het kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. De studie zal leiden tot de Inwonersvisie Energietransitie Drentsche Aa. Deze visie kan dorpen en andere betrokken partijen helpen en inspireren om vorm te geven aan hun dorpsenergieplannen en concrete projecten op het gebied van energiebesparing en -opwek.

Deze visie wordt in 4 fasen ontwikkeld:

  • Eerst wordt in beeld gebracht hoe verschillende instanties denken over energietransitie in het Drentsche Aa gebied en wat er al is besloten en vastgelegd in beleid van onder meer gemeenten en provincie. Dit vormt de basis voor een gesprek met lokale gemeenschappen. In een enquête kunnen inwoners uit het gebied aangeven wat zij belangrijk vinden in het gebied en welke energiemaatregelen zij passend vinden bij de unieke kenmerken van het landschap, de natuur en de dorpen.
  • Vervolgens wordt er een aantal gesprekstafels georganiseerd om met inwoners door te praten over de voorwaarden die zij stellen aan de verschillende energiemaatregelen in hun directe omgeving en welke inspirerende ideeën en schrikbeelden inwoners daarbij hebben.
  • De resultaten worden samengebracht in de inwonersvisie. Deze bespreken we vervolgens nog een keer met een groep inwoners voordat we het aanbieden aan het Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa.
  • Daarna kunnen lokale gemeenschappen deze visie gebruiken als inspiratiebron voor hun dorpsplannen en energieprojecten en hebben overheden een handvat voor het verder ontwikkelen en uitvoeren van hun beleid.

Meer weten? Neem dan contact op met Maarten Vieveen van NoorderRuimte

Dorpsenergieplannen

Een belangrijk onderdeel van het project is de ondersteuning aan dorpen bij de ontwikkeling van Dorpsenergieplannen. Hierin gaan lokale gemeenschappen aan de slag met het ontwikkelen van eigen plannen voor de energietransitie en het uitwerken hiervan in concrete energieprojecten. In de plannen doen de lokale gemeenschappen uitspraken over hun ambities en voorwaarden. Daarmee kunnen energiemaatregelen worden voorgesteld die zowel technisch, sociaal als ruimtelijk bij het dorp passen.

Wij laten ons hierbij inspireren door het Werkboek WIJ DOEN HET! Het werkboek biedt lokale gemeenschappen concrete handvatten en instrumenten om vanuit hun ambities een energieplan te maken dat aansluit bij het karakter van de omgeving. Het kenniscentrum NoorderRuimte (Hanzehogeschool Groningen), Het Oversticht, Dijkoraad, BuildinG en ZuinigWonen ontwikkelden het werkboek met gelden van RVO, de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning bij Dorpsenergieplannen? Neem dan contact op met Jos Voppen of  Femke Heythekker  van de BOKD.

 Foto:Rik Andreae

Samenwerking

In dit project werken BOKD en de Natuur en Milieufederatie samen om lokale groepen en inwoners van het Drentsche Aa gebied te ondersteunen bij het maken van plannen en projecten. Het project is geïnitieerd door Nationaal Park Drentsche Aa.

Lees meer