Energietransitie Drentsche Aa

Energietransitie Drentsche Aa

De regie in eigen hand houden, laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen, met zorg voor landschap en natuur en met behoud van het unieke karakter van het gebied. Zo willen we samen met vertegenwoordigers van de dorpen uit het Drentsche Aa gebied vorm geven aan de energietransitie. We zorgen voor een door het gebied gedragen langjarige aanpak voor verduurzaming van de energievoorziening met behoud van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, landschap en natuur.

Doe mee!

De Natuur en Milieufederatie Drenthe werkt samen met inwoners aan een lange termijnvisie op de energietransitie passend in het Drentsche Aa gebied.  We helpen lokale groepen bij het maken van projecten en plannen.

Heb je interesse om aan te sluiten bij dit project, of heb je behoefte aan meer informatie?

Neem gerust contact op!

 

Wij doen het!

Wij doen het!

In Drenthe zijn veel lokale gemeenschappen, dorpen, wijken en groepen bezig met het maken en uitvoeren van hun energieplannen. Zij vinden het belangrijk om het karakter van hun dorp en omgeving daarbij zoveel mogelijk te behouden. Maar hoe pak je zoiets aan? Wij organiseerden op maandag 31 januari een online kennissessie voor vertegenwoordigers van de deelnemende dorpen in het Drentsche Aa gebied over dit thema. Het kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool begeleidde de sessie. Samen met partners ontwikkelden zij het werkboek WIJ DOEN HET! Samen energie steken in onze waardevolle gebouwen, dorpen en landschappen. Dit werkboek biedt dorpen, wijken en groepen inwoners allerlei nuttige en praktische handreikingen om samen aan de slag te gaan met energie. Het werkboek helpt om zelf antwoorden te formuleren op vragen zoals: Wat vinden wij belangrijk, hoe willen we met elkaar én met ons dorp en onze omgeving omgaan? Wat is het huidige energiegebruik van ons dorp? Hoe zouden we het energiegebruik kunnen verminderen of zelf op een duurzame manier energie kunnen opwekken. Maar ook: welke van deze energiemaatregelen passen wel en welke niet bij ons dorp en de omgeving?

Tijdens de sessie deelden de vertegenwoordigers van de dorpen ook hun eigen ervaringen. Veel dorpen zijn al bezig. Zo wordt er in Eext hard nagedacht om een dak van een stal vol te leggen met zonnepanelen met betrokkenheid van het dorp. In Noord Laren vraagt de dorpscoöperatie zich af hoe ze werk kunnen maken van de warmtetransitie. En in Rolde en Hoog Halen wordt er vooral nagedacht hoe het draagvlak binnen het dorp verder vergroot kan worden. Over en weer erg leerzaam. Het ene dorp is technisch al heel ver, de ander maakt grote stappen in brede samenwerking.

Uit de ervaringen werd maar weer eens duidelijk dat elk dorp een eigen dynamiek kent en eigen accenten legt. Ook als het gaat om de energietransitie. Met het project Energietransitie Drentsche Aa en het werkboek sluiten we hierop aan en bieden we passende ondersteuning. We besteden veel aandacht aan de menselijke kant van de energietransitie: hoe maken we het toegankelijk voor iedereen en hoe maken we het leuker? Femke Heytekker van BOKD gaf een inspirerende afsluitende presentatie. De kern van haar betoog: Hoe ernstig het onderwerp en hoe groot ook het belang: houd het lichtvoetig! Zo raken mensen betrokken. Ze deed hiermee een oproep om juist kleine en ludieke acties te waarderen en op te zetten.

Wil jij ook werk maken van de energietransitie in je dorp? Neem contact op met Remco Mur, r.mur@nmfdrenthe.nl

Studie: energiemaatregelen passend in de omgeving

Studie: energiemaatregelen passend in de omgeving

Hoe waarderen inwoners van het Drentse Aa gebied hun leefomgeving? Wat vinden zij belangrijk? En welke energiemaatregelen vinden zij passen bij het unieke gebied waarin zij wonen en welke juist niet? Deze vragen staan centraal in een studie die de komende maanden uitgevoerd zal worden door het kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. De studie zal leiden tot de Inwonersvisie Energietransitie Drentsche Aa. Deze visie kan dorpen en andere betrokken partijen helpen en inspireren om vorm te geven aan hun dorpsenergieplannen en concrete projecten op het gebied van energiebesparing en -opwek.

Deze visie wordt in 4 fasen ontwikkeld:

  • Eerst wordt in beeld gebracht hoe verschillende instanties denken over energietransitie in het Drentsche Aa gebied en wat er al is besloten en vastgelegd in beleid van onder meer gemeenten en provincie. Dit vormt de basis voor een gesprek met lokale gemeenschappen. In een enquête kunnen inwoners uit het gebied aangeven wat zij belangrijk vinden in het gebied en welke energiemaatregelen zij passend vinden bij de unieke kenmerken van het landschap, de natuur en de dorpen.
  • Vervolgens wordt er een aantal gesprekstafels georganiseerd om met inwoners door te praten over de voorwaarden die zij stellen aan de verschillende energiemaatregelen in hun directe omgeving en welke inspirerende ideeën en schrikbeelden inwoners daarbij hebben.
  • De resultaten worden samengebracht in de inwonersvisie. Deze bespreken we vervolgens nog een keer met een groep inwoners voordat we het aanbieden aan het Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa.
  • Daarna kunnen lokale gemeenschappen deze visie gebruiken als inspiratiebron voor hun dorpsplannen en energieprojecten en hebben overheden een handvat voor het verder ontwikkelen en uitvoeren van hun beleid.

Meer weten? Neem dan contact op met Maarten Vieveen van NoorderRuimte

Dorpsenergieplannen

Een belangrijk onderdeel van het project is de ondersteuning aan dorpen bij de ontwikkeling van Dorpsenergieplannen. Hierin gaan lokale gemeenschappen aan de slag met het ontwikkelen van eigen plannen voor de energietransitie en het uitwerken hiervan in concrete energieprojecten. In de plannen doen de lokale gemeenschappen uitspraken over hun ambities en voorwaarden. Daarmee kunnen energiemaatregelen worden voorgesteld die zowel technisch, sociaal als ruimtelijk bij het dorp passen.

Wij laten ons hierbij inspireren door het eerder genoemde werkboek WIJ DOEN HET! Het werkboek biedt lokale gemeenschappen concrete handvatten en instrumenten om vanuit hun ambities een energieplan te maken dat aansluit bij het karakter van de omgeving. Het kenniscentrum NoorderRuimte (Hanzehogeschool Groningen), Het Oversticht, Dijkoraad, BuildinG en ZuinigWonen ontwikkelden het werkboek met gelden van RVO, de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning bij Dorpsenergieplannen? Neem dan contact op met Jos Voppen of  Femke Heythekker  van de BOKD.

Foto:Rik Andreae

Wil je op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten van de Energietransitie Drentsche Aa en interessante uitnodigingen ontvangen? Meld je dan aan voor de (kwartaal) nieuwsbrief.

Samenwerking

In dit project werken BOKD en de Natuur en Milieufederatie samen om lokale groepen en inwoners van het Drentsche Aa gebied te ondersteunen bij het maken van plannen en projecten. Het project is geïnitieerd door Nationaal Park Drentsche Aa.

Lees meer