Energietransitie Drentsche Aa

Energietransitie Drentsche Aa

De regie in eigen hand houden, laagdrempelig, toegankelijk voor iedereen, met zorg voor landschap en natuur en met behoud van het unieke karakter van het gebied. Zo willen we samen met vertegenwoordigers van de dorpen uit het Drentsche Aa gebied vorm geven aan de energietransitie. We zorgen voor een door het gebied gedragen langjarige aanpak voor verduurzaming van de energievoorziening met behoud van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, landschap en natuur.

Doe mee!

De Natuur en Milieufederatie Drenthe werkt samen met inwoners aan een lange termijnvisie op de energietransitie passend in het Drentsche Aa gebied.  We helpen lokale groepen bij het maken van projecten en plannen.

Heb je interesse om aan te sluiten bij dit project, of heb je behoefte aan meer informatie?

Neem gerust contact op!

 

Startbijeenkomst

Op 22 juni 2021 hielden we een startbijeenkomst in Eext. Hier gingen bewoners in discussie over de energietransitie: hoe willen zij er invulling aan geven, welke dromen hebben zij, welke ideeën leven er, wat past er wel en wat niet in de omgeving en welke uitdagingen levert dat op?  En ten slotte: welke ondersteuning hebben zij nodig om zelf actief aan de slag te gaan?

Lees hier het verslag

 

Samenwerking

In dit project werken BOKD en de Natuur en Milieufederatie samen om lokale groepen en inwoners van het Drentsche Aa gebied te ondersteunen bij het maken van plannen en projecten. Het project is geïnitieerd door Nationaal Park Drentsche Aa.

Lees meer