Oproep aan de politiek: blijf werken aan klimaat!

10 juli 2023

Oproep aan de politiek: blijf werken aan klimaat-, natuur- en stikstofbeleid!

Oproep aan de politiek

Met de val van het kabinet ontstaat het gevaar dat belangrijke ontwikkelingen vele maanden of zelfs een jaar stil komen te liggen door verkiezings- en formatietijd. Die verloren tijd kan de Nederlandse samenleving, economie en de natuur niet dragen. Daarom doen we samen met andere natuur- en milieuorganisaties een dringend beroep op fractievoorzitters en leden van de Tweede Kamer om politiek leiderschap te tonen en te doen wat nodig en urgent is voor een groen, gezond en duurzaam Nederland.

Daadkracht

Klimaatverandering ervaren we al aan den lijve. Nederland heeft de versnelling ingezet naar hernieuwbare energie om klimaatverandering te beperken volgens de akkoorden die mondiaal zijn gesloten. Veel mensen en bedrijven zijn hard aan de slag gegaan, en zij hebben nu grote behoefte aan consistentie, daadkracht en duidelijkheid van de overheid. Voortzetting en uitwerking van het klimaatbeleid is van groot belang om voldoende tempo te houden en klimaatdoelen te halen.

Natuur beschermen

De natuur geeft ons alles wat wij mensen nodig hebben. Schoon water, een groene leefomgeving, vruchtbare grond en gezonde lucht om in te ademen. De Nederlandse overheid heeft de maatschappelijke taak om onze natuur te beschermen en duurzaam gebruik te bewaken. Dat is en blijft een keiharde noodzaak: de natuur staat er slecht voor en gaat in grote delen van het land verder achteruit. Zonder een gerichte voortvarende aanpak riskeren we onherstelbare schade.

Toekomst

Er is nieuw beleid ontwikkeld, maar in de praktijk is de druk op de natuur nog nauwelijks verminderd. Nederland loopt daardoor hard aan tegen de grenzen van de draagkracht van onze natuur. Zoals we ook schreven in ons vorige artikel, de politiek moet nu ambitieus doorpakken. Voor echt natuur- en systeemherstel zijn meer maatregelen nodig dan het huidige beleid. Voor de natuur, voor ons en voor onze kinderen, en ook voor de boeren, voor bedrijven en voor de toekomst van het landelijk gebied.