Investeer in de kracht van Drenthe: groene speerpunten voor de PS-verkiezingen

24 november 2022

Investeer in de kracht van Drenthe: groene speerpunten voor de Provinciale Statenverkiezingen

Een gevulde kruiwagen, met daarnaast de tekst 'investeren in de kracht van drenthe'

In 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Drenthe. We staan in onze provincie voor een groot aantal maatschappelijke opgaven en op een fundamenteel kruispunt. De keuzes die we nu maken, zijn bepalend voor de toekomst van Drenthe en toekomstige generaties. Wij helpen politieke partijen graag om werk te maken van een mooi en duurzaam Drenthe. Hoe we dat doen? Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, IVN Natuureducatie, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Drenthe hebben de handen ineengeslagen en een gezamenlijk pamflet gepubliceerd. In het pamflet ‘Investeren in de kracht van Drenthe’ agenderen we acht groene speerpunten als input voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Bekijk het pamflet ‘Investeren in de kracht van Drenthe’ hier

Onze wereld is snel aan het veranderen. Het systeem waarop we onze maatschappij hebben georganiseerd, blijkt een kortere houdbaarheid te hebben dan we dachten. Zo worden we als samenleving geconfronteerd met grote en elkaar versterkende uitdagingen. Noem klimaatverandering en milieuproblematiek, zoals de stikstofcrisis, grondstoffenschaarste, migratiestromen en demografische uitdagingen, moderne welzijnsproblematiek en de achteruitgang van biodiversiteit.

Een nieuwe weg inslaan

Deze problemen zullen we samen moeten oplossen. Deze opgaven raken elkaar en iedereen. De provincie is meer dan ooit het speelveld waarop deze veranderingen met grote impact moeten plaatsvinden in een waardevolle en schaarse ruimte. Voor Drenthe is dit dan ook hét moment om een nieuwe weg in te slaan.

Stip aan de horizon

De acht groene speerpunten met een stip aan de horizon zijn te vinden in het pamflet. In de basis zijn dit:

  1. Laat het Drentse blauwe hart volstromen: een zelfvoorzienend, robuust en schoon watersysteem
  2. Versterk de groene longen van Nederland: soortenrijke en waardevolle natuur en landschappen
  3. Steun de omslag naar een circulaire en gezonde landbouw: natuurinclusief op basis van kringlopen, korte ketens en gezonde voeding
  4. Investeer in een energiepositief Drenthe: een klimaatneutraal, zuinig en maatschappelijk gedragen energiesysteem
  5. Voer regie op de ruimtelijke kwaliteit en identiteit: een rijk en gevarieerd landschap met cultuur, historie, ruimte en rust
  6. Slinger de Drentse circulaire economie aan: een broedplaats voor innovatieve, circulaire en streekgebonden bedrijvigheid
  7. Stuur op een nieuwe Drentse mobiliteit: schone vervoersdiensten op maat voor iedereen
  8. Zorg voor een gezonde samenleving: een gezonde en inclusieve leefomgeving.

Een toekomstbestendig Drenthe

Met deze aanbevelingen roepen we de Drentse bestuurders op om samen werk te maken van deze opgaven: kijk integraal, neem verantwoordelijkheid en kom tot actie voor een Drenthe waarin we duurzaam met elkaar en de omgeving samenleven. We moeten mensen, overheden, maatschappelijke partners en sectoren met elkaar verbinden, Juist nu is dat belangrijker dan ooit, voor draagvlak van het provinciale beleid en een toekomstbestendig Drenthe!

Tags:

Vragen?