Circulaire economie: Volop kansen in onze regio

9 oktober 2020

Nederland zet vol in op circulaire economie

De urgentie om te komen tot een circulaire economie is groot. ‘Alleen als we vanaf nu slimmer omgaan met onze grondstoffen, kunnen we ook in de toekomst nog welvarend leven op een gezonde planeet, met een duurzame en sterke economie. Het is hoog tijd om een nieuw systeem te bouwen. Op naar een circulaire economie in 2050!’, aldus het Rijk. Daar is wat ons betreft geen speld tussen te krijgen.

We kunnen grote impact maken in Drenthe. Ook in Den Haag is er speciale aandacht voor de rol van de regio in de grote transitie. Eigenlijk staan alle neuzen dezelfde kant op, want die circulaire ambitie komt ook duidelijk naar voren in de Europese Green Deal en ons provinciale en gemeentelijke beleid. Het schaalniveau van de regio’s is ideaal voor het aansturen van de circulaire economie. De Natuur- en Milieufederaties hebben het netwerk, de ervaring en de kanalen om de stap naar circulaire economie in de regio’s te versnellen. Heb jij een idee, vraag of project om samen verder te brengen? Laat het ons weten!

  1. In deze flyer lees je meer over ons werk voor een circulair Nederland en een circulair Drenthe…
  2. en op deze pagina vind je een overzicht van al onze actuele projecten.
Profiel Emile Suringar

Emile Suringar

Ontwikkelaar Circulaire Economie