Impactcijfers van natuur- en milieuorganisaties laten zien: de kracht van Drenthe zijn de Drenten

10 december 2023

Impactcijfers van natuur- en milieuorganisaties laten zien: de kracht van Drenthe zijn de Drenten

Dankzij de vele Drenten die zich inzetten voor onze prachtige provincie kunnen we als samenwerkende Drentse natuur- en milieuorganisaties[1] veel positieve verandering in gang te zetten. Wat voor werk we allemaal doen, welke samenwerkingen we vormen en wat onze impact is, lees je in de brochure ‘Samenwerken aan de Kracht van Drenthe’. We presenteerden de brochure op 29 november al aan de Drentse Statenleden. Een korte samenvatting lees je hieronder.

Actieve vrijwilligers en beschermers

De maatschappelijke kracht van de Drentse samenleving is groot: ruim 9.000 vrijwilligers[2] zijn actief in het vergroenen en verduurzamen van Drenthe. Zij steken bijvoorbeeld de handen uit de mouwen tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag, tellen en beschermen de Drentse vlinders vanuit de Vlinderwerkgroep, maken schoolpleinen groen, verheffen hun stem uit liefde voor hun omgeving, en werken vanuit energiecoöperaties aan een inclusieve energietransitie van onderop. Naast deze betrokken vrijwilligers, steunen ruim 40.000 mensen ons werk op andere manieren, bijvoorbeeld als donateur, beschermer of supporter.

Natuur, landschap en de mens

De groene kracht van Drenthe is voor onze organisaties en onze grote achterban een belangrijke drijfveer: de prachtige natuurgebieden, maar ook de landschapselementen (zoals poelen, houtwallen en bosjes) en het leven in onze tuinen, schoolpleinen en plantsoenen. Wij zetten ons op al deze plekken in voor een natuurinclusiever Drenthe – samen met boeren en burgers. Zo beheren we bijna 12.000 hectare grond in goede samenwerking met zo’n 750 boeren en pachters én plantten we in 2022 meer dan 450.000 bomen, veelal met hulp van Drentse inwoners!

Ook in natuurgebieden krijgen we veel hulp vanuit de Drentse samenleving, bijvoorbeeld bij het natuurbeheer, maar ook bij belevingsactiviteiten zoals tijdens de jaarlijkse Nacht van de Nacht. En wist je dat de Drentse natuur ieder jaar ruim 6.000.000 unieke bezoekers trekt? Om deze natuurbeleving in goede banen te leiden, helpen wij bij het beheer en gebruik van ruim 2.200 kilometer pad met zo’n 280 routes. Daarnaast bieden we in onze 8 bezoekerscentra en 4 natuurspeelplaatsen veel informatie en activiteiten aan, niet alleen over de natuur maar ook over het bijzondere Drentse culturele erfgoed. Want ook de mens heeft haar sporen achtergelaten in onze mooie provincie. Wij beheren met trots en zorg maar liefst 48 hunebedden, 13 landgoederen, 118 rijksmonumenten, 12 schaapskooien, 11 molens, 5 kerken en meer dan 500 grafheuvels.

Er is altijd iets te leren

Wij zetten ons ook graag in voor het vergroten van de waardering van natuur en cultuurhistorie, maar ook het stimuleren van duurzaam gedrag en milieubewustzijn – met allerlei vormen van gastheerschap, zoals bij excursies, tentoonstellingen, rondleidingen, evenementen, cursussen en lezingen. Onze activiteiten trekken jaarlijks ruim 65.000 bezoekers, en online worden onze nieuwsbrieven en sociale media veel gelezen en gevolgd.

En we zijn er natuurlijk ook voor de jonge Drenten! Zo werken we samen met ruim 250 basisscholen, 13 middelbare scholen en trainden we al ongeveer 1500 leerkrachten in natuur- en buitenonderwijs. Onze lesprogramma’s gaan bijvoorbeeld over de ‘big 5’ van het Dwingelderveld, maar we geven ook les over energiebesparing en gezonde voeding. Kinderen gaan in deze lessen zelf veel op pad om de natuur te ervaren – en dat kan gelukkig ook steeds vaker op hun eigen groene schoolplein!

Energie van onderop

In wijken en dorpen zijn veel inwoners bezig met allerlei duurzame projecten, zoals deelauto’s, buurttuinen en energiecoöperaties. Wij ondersteunen en adviseren (samen met de Drentse KEI) meer dan 100 van zulke groepen, en dragen zo bij aan een inclusievere energietransitie en een circulaire Drentse economie. Klimaatadaptatie krijgt ook steeds meer aandacht in ons werk. Zo hebben we 10 tiny forests en 2 klimaatbossen aangelegd.

En niet te vergeten…

We doen ons werk ook en vooral voor alle Drentse dieren, planten en andere levende wezens. We weten niet exact hoeveel soorten Drenthe rijk is, maar wel dat velen sterk in aantal achteruitgaan en dat de natuur onder druk staat. Maar gelukkig: investeren in de natuur werkt, zeker als we dat samen doen!

Wil je de brochure downloaden of ben je benieuwd hoe je zelf actief kunt worden? Kijk op nmfdrenthe.nl/krachtvandrenthe.

Voorpagina en voorbeelden van de impactcijfers brochure

 

[1]  De 6 samenwerkende Drentse natuur- en milieuorganisaties zijn: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe.

[2] De gepresenteerde cijfers zijn van het jaar 2022. Er zitten mogelijk dubbeling in de cijfers, omdat er bijvoorbeeld mensen actief zijn bij meerdere organisaties.

Tags:
Profiel Remco Mur

Remco Mur

Adjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe