Start campagne Kracht van Drenthe

1 februari 2023

Start campagne Kracht van Drenthe

Op woensdag 1 februari hebben we samen met Drentse natuur- en milieuorganisaties de campagne Kiezen voor de Kracht van Drenthe gelanceerd. De campagne richt zich op de urgentie en aanpak van grote groene thema’s in de aanloop naar de verkiezingen van de waterschappen en Provinciale Staten op woensdag 15 maart. Wij roepen regionale bestuurders op om voor de toekomst van Drenthe tot nieuwe perspectieven en oplossingen te komen en kiezers om te gaan stemmen en zo positief betrokken te zijn bij de democratie en de maatschappelijke uitdagingen in Drenthe.

Het moment is nu

Reinder Hoekstra, directeur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe: “Onze wereld is snel aan het veranderen. Opgaven als klimaatverandering, milieuproblematiek zoals de stikstofcrisis, grondstoffenschaarste, migratiestromen en demografische uitdagingen, moderne welzijnsproblematiek en de achteruitgang van biodiversiteit raken elkaar en iedereen. De provincie is meer dan ooit het speelveld waarop veranderingen met grote impact moeten plaatsvinden in een waardevolle en schaarse ruimte. Voor Drenthe is dit dan ook hét moment om een nieuwe weg in te slaan. Gelukkig valt er wat te kiezen.”

Kiezen voor de Kracht van Drenthe

Vanuit deze betrokkenheid hebben De Natuur en Milieufederatie Drenthe, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, het Instituut voor Natuureducatie (IVN) en Landschapsbeheer Drenthe de handen ineengeslagen onder het motto Kiezen voor de Kracht van Drenthe. De komende tijd schenken we op meerdere manieren en via diverse kanalen aandacht aan de verkiezingen en de opgaven die gerelateerd zijn aan het provinciaal bestuur en het waterbeheer. Zo zijn er een aantal pop-up podia in heel Drenthe over de thema’s die een grote rol spelen in de komende verkiezingen. En op 7 maart houden de organisaties een provinciaal verkiezingsdebat in Grolloo, met inspirerende sprekers, prikkelende stellingen en interactieve debatsessies met provinciale lijsttrekkers. Er staat veel op het spel. Dus geef het belang van de natuur en duurzaamheid een stem, praat mee en kies voor een mooi en toekomstbestendig Drenthe!

Speerpunten voor verkiezingsprogramma’s

Eerder hebben de natuur- en milieuorganisaties hiervoor het pamflet Investeren in de Kracht van Drenthe uitgereikt. Daarin reiken ze voor diverse maatschappelijke thema’s hun speerpunten aan voor de verkiezingsprogramma’s en de nieuwe bestuursperiode. Kijk voor meer informatie over het verkiezingsdebat en de speerpunten van de organisaties op nmfdrenthe.nl/verkiezingsdebat

Tags:

Vragen?