Een deeleconomie: wat zijn daar eigenlijk de voordelen van?

5 december 2023

Een deeleconomie: wat zijn daar eigenlijk de voordelen van?

De deeleconomie heeft de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen. Toch is de deeleconomie geen nieuw fenomeen. Sterker nog: het delen van middelen en goederen is zo oud als de weg naar Rome. In traditionele samenlevingen was het delen van spullen de norm: van gereedschap en hulpmiddelen tot landbouwgrond. Zeker in tijden van schaarste was delen noodzakelijk om te overleven. Maar waarom maakt de deeleconomie dan juist nu zijn comeback? Dit heeft vooral te maken met de wens (en noodzaak) om duurzamer te leven. De groei van de wereldbevolking gaat gepaard met overconsumptie, vervuiling en natuur- en klimaatproblemen. Dit wordt deels veroorzaakt door een economisch model waarin het weggooien en vervangen van spullen de standaard is. We streven daarom naar meer circulariteit: producten en materialen hergebruiken, delen, repareren en recyclen. De deeleconomie speelt daar een belangrijke rol in.

De terugkeer van de deeleconomie lijkt dus een positieve ontwikkeling, maar wat zijn nu precies de voordelen ervan? In deze blog zochten we het voor je uit en zetten we de belangrijkste voordelen van de deeleconomie voor je op een rijtje.

deeleconomie

Een deeleconomie is beter voor het milieu

Een van de belangrijkste voordelen van de deeleconomie is een lagere belasting voor onze (al zo kwetsbare) planeet. Wanneer je bijvoorbeeld een auto deelt met drie gezinnen, hoeven er twee auto’s minder geproduceerd te worden, wat logischerwijs zorgt voor minder productieafval en een lagere belasting op natuurlijke grondstoffen. Doordat we minder produceren, wordt ook de CO2-uitstoot lager. We gebruiken hier het voorbeeld van een deelauto, maar we kunnen natuurlijk oneindig veel producten delen en zo de milieubelasting flink verlagen.

Een deeleconomie verbindt

Om ons heen zien we steeds meer goede voorbeelden van de deeleconomie. Denk hierbij aan kleine initiatieven op lokaal niveau zoals een buurtschuurtje waar je gereedschap kunt lenen. Maar ook grote, internationale online platforms, bijvoorbeeld voor de verkoop van tweedehands kleding, doen het goed. Deelinitiatieven van groot tot klein bevorderen de interactie tussen mensen en dragen bij aan een gevoel van gemeenschap en verbondenheid. In veel deelinitiatieven is er namelijk geen sprake van een tussenpersoon en hebben mensen rechtstreeks contact met elkaar. Zeker op lokaal niveau leidt dat al snel tot een gezellig praatje met een buurtgenoot, maar ook online ontstaan er waardevolle sociale interacties.

Economische kansen

Er zijn veel bedrijven die groot zijn geworden in de deeleconomie. Denk hierbij aan slimme start-ups zoals Airbnb, BlaBlaCar en Peerby. Maar ook kleinere bedrijven komen met innovatieve ideeën om de deeleconomie verder te stimuleren. Over een aantal van deze grote bedrijven kun je zeggen dat ze het romantische, lokale idee van delen een beetje uit het oog verloren zijn. Maar toch dragen ook deze initiatieven op termijn vaak wel sterk bij aan de verduurzaming van de wereld en stimuleren ze andere bedrijven om ook te investeren in de deeleconomie. 

Ook voor de meer traditionele bedrijven die floreerden in de ‘weggooi-economie’ is er nog geen man over boord. Door producten aan te passen aan de duurzaamheidswensen van de consument en bewuster te worden van circulariteit en het hergebruiken van grondstoffen, kan er een omslag gemaakt worden. Mensen zijn namelijk best bereid om meer te betalen voor een duurzaam en goed product dat langer meegaat.

Bewustwording

Mensen die actief deelnemen aan de deeleconomie worden steeds bewuster van de waarde van spullen en de impact van hun consumptie op de maatschappij. Door samen spullen te delen wordt er daarnaast een gevoel van collectiviteit en gemeenschapszin aangewakkerd. Er ontstaat als het ware een positieve kettingreactie waarbij mensen zich steeds bewuster worden van hun leefstijl en de voordelen van delen. ‘Denken in bezit’ maakt steeds vaker plaats voor ‘denken in gebruik’. De deeleconomie lijkt daarmee meer te zijn dan een trend en eerder een blijvende verschuiving in ons economisch denken – de toekomst zal uitwijzen of dat zo is.

Bij de Natuur en Milieufederatie Drenthe ondersteunen wij graag projecten op het gebied van de deeleconomie en circulariteit. Zo hebben we onder andere landelijk samen met 60 andere partijen aan de agenda ‘Circulair Nederland’ en hebben we lokaal projecten opgezet zoals het Servicepunt Circulair Drenthe en Drenthe Deelt.

Zelf aan de slag?

Profiel Emile Suringar

Emile Suringar

Ontwikkelaar Circulaire Economie