Vliegende start voor Plan Boom Drenthe

25 november 2020

Vliegende start voor Plan Boom Drenthe

Plan Boom, waarbij we binnen 4 jaar minimaal 500.000 extra bomen willen planten in Drenthe, is vliegend van start gegaan. In 2020 is een recordaantal bomen en struiken geplant in Drenthe. Nooit eerder leverde Landschapsbeheer Drenthe zoveel plantgoed aan bewonersgroepen en erfeigenaren. Meer dan 20.000 stuks bosplantsoen zijn en worden in de hele provincie aangeplant op erven en bij bewonersinitiatieven.

Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe is trots op de behaalde resultaten: “Het laat de betrokkenheid van de inwoners van Drenthe bij de natuur en het landschap zien. Bomen leggen CO2 vast, waarmee het planten van bomen bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. Daarnaast zorgt vergroening in versteende gebieden tot vermindering van hittestress. Bovendien is het planten van bomen en struiken goed nieuws voor de biodiversiteit. Vogels eten de bessen van struiken en wilde bijen zijn afhankelijk van nectar en stuifmeel, die ze bijvoorbeeld vinden op wilgen.”

Bewonersinitiatieven en erfeigenaren

Onder de naam Streekbeheer ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe bewoners- en vrijwilligersgroepen die zich bezighouden met het realiseren van hun groene wensen. In verschillende Drentse gemeentes maken deze initiatiefgroepen aanspraak op een zogenaamde stimuleringsregeling, waar vanuit ze beplanting en advies krijgen van Landschapsbeheer Drenthe. Ook particulieren dragen hun steentje bij. Op verschillende plekken in de provincie ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe grondeigenaren bij het natuurvriendelijk en/of karakteristiek inrichten van hun erf.

Aanplant van de dorpsboomgaard in Dieverbrug.

Toename beplantingsaanvragen
Dankzij het groeiende aantal groene initiatieven in de provincie, ziet Landschapsbeheer Drenthe jaarlijks een toename in de aanvragen voor plantgoed. Dit jaar wordt het record gevestigd en worden meer dan 20.000 bomen en struiken afgeleverd en geplant door lokale initiatiefnemers.

Ook in 2021 lijkt deze groei door te zetten. Gezien de aandacht die vanuit de overheid via de Nationale Bossenstrategie gegeven wordt aan de aanplant van bomen en struiken, verwachten we dat de komende jaren ook volop geplant zal worden in Drenthe.

Streekeigen bomen en struiken

Het plantgoed dat door Landschapsbeheer Drenthe wordt geadviseerd en beschikbaar gesteld is inheems, autochtoon en zoveel mogelijk passend bij de streek. Het zijn bomen en struiken die van origine in Drenthe groeien, geschikt zijn voor de bodemomstandigheden en passend zijn qua cultuurhistorie en landschappelijke waarden.

Aftrap Plan Boom

Begin dit jaar is Landschapsbeheer Drenthe samen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Het Drentse Landschap met het landelijke project Plan Boom gestart. Het doel hiervan is om de komende jaren in Drenthe meer dan 500.000 bomen en struiken te planten. Dit gebeurt samen met bewoners, boeren, bedrijven, overheden en particuliere grondeigenaren. De eerste stappen hiervoor zijn in het recordjaar 2020 zijn al gezet. Dit is af te lezen aan de bomenteller op de website van Plan Boom Drenthe. De komende jaren verwachten we vanuit Plan Boom meer plantinitiatieven in Drenthe te ondersteunen.