Plan Boom: 10 miljoen bomen door en voor burgers

23 oktober 2019

Plan Boom: 10 miljoen bomen door en voor burgers

De komende vier jaar planten we met het project Plan Boom 10 miljoen bomen in heel Nederland: in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in buitengebied.

Hiermee verkleinen we onze CO2-uitstoot en wordt onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder. Iedereen kan bijdragen en kan in de eigen woonomgeving daarvan de vruchten plukken.

Bomen, klimaatverandering en welzijn

Bomen maken de soms ingewikkelde begrippen die worden gebruikt bij klimaatverandering begrijpelijk voor iedereen. Bomen zijn concreet en eenvoudig. Het is bijvoorbeeld duidelijk hoe ze hitte bestrijden. Je hoeft er maar onder te gaan zitten op een warme dag om dat zelf te kunnen voelen. Bomen halen CO2 en fijnstof uit de lucht. Zo helpen ze in het tegengaan van de stijging van de gemiddelde temperatuur. Deze urgentie wordt steeds breder gevoeld, wat de uitvoering van dit plan extra wind in de zeilen zal geven 

Maar bomen zijn niet alleen een medicijn voor de klimaatverandering. Ze zijn gezond voor de mens: ze brengen een schone leefomgeving en een gevoel van welbevinden. Mensen van een heel divers pluimage houden van bomen en door het hele land maken burgers zich zorgen over bomen. Bomen langs snelwegen (die het zicht op de weg zouden ontnemen), in natuurgebieden, in de stad en bomen in de eigen buurt. Zelfs klimaatsceptici maken zich net zo zorgen en voeren actie als bomen op cruciale plekken dreigen te verdwijnen. 

Van, voor en door bewoners

Het mooie van Plan Boom is dat we met vele vrijwilligers en enthousiaste bewoners de bomen gaan planten. Via de menselijke maat werken we aan het klimaat en de eigen leefomgeving. Plan Boom is van, voor en door bewoners in ons land. Met elkaar gaan we het planten van 10 miljoen bomen waarmaken.

Wil jij ook meehelpen?

Op de website die in het voorjaar van 2020 online komt, zal je meer informatie kunnen vinden. Houd ons dus in de gaten!

Wil jouw organisatie met ons samenwerken? Graag horen we je ideeën over hoe je aan ons project bij wilt dragen zodat we samen tenminste 10 miljoen bomen extra in Nederland kunnen planten. Neem hiervoor contact op via info@natuurenmilieufederaties.nl.

Partners

De Natuur en Milieufederaties werken in dit project samen met LandschappenNLStichting wAardeDuurzaam Den HaagDe Gezonde StadRotterdams Milieucentrum en LSA bewoners. Plan Boom wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.