Nieuwe tools voor participatie in duurzame energieprojecten

28 november 2019

Nieuwe tools voor participatie in duurzame energieprojecten

Op 28 november is de Handreiking Participatie in duurzame energieprojecten gepubliceerd op klimaatakkoord.nl. Ontwikkelaars, overheden en financiers vinden hier handvatten waarmee ze participatie in zon- en windprojecten kunnen inrichten en verbeteren. Zowel in de voorbereidende beleidsfase als in de projectfase kunnen burgers meedenken, meebeslissen en bij projecten meeprofiteren. Dit komt het draagvlak ten goede en maakt de (ruimtelijke inpassing van de) projecten beter.

Een schat aan informatie

De nieuwe handreiking biedt een schat aan informatie, deels via links naar andere documenten. Brancheorganisaties uit de energiesector, energiecoöperaties, natuur- en milieubeweging en overheden hebben meegewerkt aan de handreiking, onder coördinatie van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Aanleiding was een afspraak aan de Elektriciteitstafel van het Klimaatakkoord.

Een waaier aan mogelijkheden

Bovengenoemnde organisaties hebben ook de Participatiewaaier gemaakt, die zich richt op projectparticipatie bij zon- en windenergie. De waaier wordt gebruikt om de omgeving te laten participeren in een concreet project. Het is een menukaart van mogelijke bovenwettelijke participatieopties. De Participatiewaaier bevat een overzicht van verschillende vormen van projectparticipatie (ontwerpparticipatie en met name financiële participatie).

Aan de hand van de Participatiewaaier kunnen projectontwikkelaars en overheden beter kiezen in welke vorm de omwonenden kunnen meedoen en voordeel hebben bij het betreffende zon- en windproject. Omwonenden kunnen meedenken over de ruimtelijke inpassing, maar afhankelijk van het project ook direct investeren of mede-eigenaar worden. Een andere mogelijkheid is het opzetten van een omgevingsfonds dat investeert in de directe omgeving, zoals in verduurzaming van de sportclub of speelvoorzieningen.

De betrokken organisaties en overheden zijn ervan overtuigd dat meer mensen mee kunnen en willen gaan doen in duurzame energieprojecten. Participatie biedt voordelen voor hen, voor de duurzame energieprojecten en voor het draagvlak voor de transitie als geheel.

Participatie in Drenthe

In de provincie werken we als Natuur en Milieufederatie Drenthe al veel samen met bewoners binnen verschillende participatietrajecten. Een recent voorbeeld is het opstellen van spelregels voor bewonersparticipatie bij energieprojecten binnen de gemeente Noordenveld. Deze spelregels worden volgende maand gepresenteerd.