Noordenveld werkt aan spelregels voor bewonersparticipatie bij energieprojecten

25 oktober 2019

Noordenveld werkt aan spelregels voor bewonersparticipatie bij energieprojecten

Een succesvolle energietransitie in gang zetten lukt alleen sámen met inwoners. Maar hoe kan een gemeente hen het beste betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe grootschalige energieprojecten? In de gemeente Noordenveld wordt aan deze vraag gewerkt. 

Op 8 oktober is in de gemeente Noordenveld de werkgroep ‘Spelregels voor bewonersparticipatie bij grootschalige energieprojecten’ van start gegaan, met een groep van 20 enthousiaste Noordenvelders. De werkgroep is ook een pilot binnen de Participatiecoalitie, een landelijke samenwerking van 5 maatschappelijke organisaties. De Participatiecoalitie biedt gemeenten en regio’s advies en ondersteuning bij het betrekken van inwoners bij het verduurzamen van de energievoorziening.

De pilot in Noordenveld bestaat uit een aantal werk- en kennissessies, die de Natuur en Milieufederatie met de Gemeente Noordenveld en Energie Coöperatie Noordseveld organiseert. Doel hiervan is om samen spelregels voor bewonersparticipatie te formuleren. Deze spelregels gaan over hoe de gemeente haar bewoners in de toekomst kan betrekken bij de planning, ontwikkeling en exploitatie van nieuwe energieprojecten. Bijvoorbeeld bij de keuze van een geschikte locatie en de ruimtelijke voorwaarden die aan nieuwe projecten gesteld worden. Ook de voorwaarden voor lokaal eigenaarschap en financiële participatie van omwonenden worden behandeld.

Inmiddels hebben we twee avonden achter de rug, waarin informatieve sessies werden afgewisseld met veel interactie en discussie. In de komende sessies zullen de contouren van de spelregels zichtbaar worden. Begin december wordt een eerste concept voorgelegd aan de bewoners van Noordenveld tijdens een open bewonersbijeenkomst. Begin 2020 zal de werkgroep hun ideeën over de spelregels afronden, die vervolgens worden gepresenteerd aan de gemeenteraad.