Natuur en Milieufederatie Drenthe en Vitale Vakantieparken ontwikkelen Groene Routekaarten

12 maart 2021

Natuur en Milieufederatie Drenthe en Vitale Vakantieparken ontwikkelen Groene Routekaarten

Veel vakantieparken in Drenthe liggen in of bij natuurgebieden. Toeristen komen juist vanwege deze natuur naar Drenthe. Natuur, rust en ruimte vormen een essentieel onderdeel van onze identiteit en het toeristische product van de provincie. Daar moeten we met z’n allen zuinig op zijn en gezamenlijk verantwoordelijkheid voor nemen. In dit kader hebben wij samen met de Taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe, RECRON en de natuurorganisaties twee Groene Routekaarten ontwikkeld. Eén om parken te helpen die graag willen transformeren naar bijvoorbeeld woongebieden en één om de vakantieparken te ondersteunen die op termijn duurzame en circulaire koplopers willen worden. Recreatie, natuur, landschapskwaliteit en circulair ondernemen gaan namelijk heel goed samen.

Sinds 2018 werken provincie Drenthe, gemeenten, Recreatieschap Drenthe en RECRON aan het programma Vitale Vakantieparken Drenthe. Een programma dat allereerst vakantieparken helpt om zich verder door te ontwikkelen (excelleren). Daarnaast worden parkeigenaren en/of verenigingen van eigenaren (VvE’s) van terreinen zonder recreatieve mogelijkheden en kansen voor de toekomst begeleid naar een passende andere bestemming (transformeren).

Betrek je buren
Een belangrijke oproep in de routekaarten is: Ga vroegtijdig met een aangrenzende natuurorganisatie of een lokale natuurgroep in gesprek. Over de mogelijkheden om de ontwikkeling of transformatie van een park te combineren met versterking van natuur en landschap. Er zijn namelijk al best veel goede voorbeelden en hulpstructuren om als recreatieondernemer of VvE met concrete maatregelen aan de slag te gaan. Ook voor circulair ondernemen. Met slimme samenwerkingen tijdens de eerste planvorming kunnen ondernemers in een later stadium sneller en met minder weerstand aan de slag. Wie weet met hulp uit onverwachte hoek!

Groen herstel
Alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar met betrekking tot COVID-19 maken het zetten van deze stappen alleen maar interessanter. Met dit hulpaanbod willen we samen met de Taskforce VVP en RECRON recreatieondernemers en VvE’s helpen om beter en groener uit de crisis te komen. Kansen genoeg, want met een slim plan kun je bijvoorbeeld anticiperen op de groeiende ‘support your locals’ beweging en Drenthe als groene ‘oer’ provincie.

Nieuwsgierig geworden? Hier download je de routekaarten:

Routekaart excellentie
Routekaart transformatie

Plannen aan het maken? Neem contact met ons op!

Profiel Emile Suringar

Emile Suringar

Ontwikkelaar Circulaire Economie