Meten=Weten presenteert stemhulp voor de Statenverkiezingen

23 februari 2023

Meten=Weten presenteert stemhulp voor de Statenverkiezingen 

Het burgerinitiatief Meten=Weten heeft een overzichtelijke stemhulp gepubliceerd op hun website. Op deze stemhulp kunnen inwoners uit verschillende provincies zien wat de standpunten zijn van de verschillende partijen over sierteelt, het gebruik van pesticiden en maatregelen. Deze informatie helpt kiezers op 15 maart een overwogen stem uit te brengen tijdens de verkiezingen van Provinciale Staten en de waterschappen op 15 maart. 

Het recht op een gezonde leefomgeving

Meten=Weten is een zeer actief burgerinitiatief dat in Drenthe ontstaan is naar aanleiding van de opkomende bollenteelt. De groep komt op voor het recht van mensen, dieren en natuur op een gezonde leefomgeving zonder pesticiden. Daarbij doen ze zélf onderzoek naar de verspreiding van pesticiden. Met name bij bloemen als gladiolen, tulpen, lelies en pioenrozen worden heel veel pesticiden gebruikt. Maar ook voedselgewassen als pootaardappelen worden flink bespoten. 

Een stemwijzer op verzoek

Omdat de Meten=Weten regelmatig de vraag krijgt: “Op welke partij kunnen we het beste stemmen bij de volgende verkiezingen?” heeft ze besloten een kieswijzer op haar site te plaatsen. De stemhulp geeft helder overzicht van de standpunten van diverse partijen. “We hebben de politieke partijen van de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel gevraagd naar hun standpunten over bestrijdingsmiddelen en wat ze vinden van een actieve handhaving ter bescherming van de gezondheid van de burger. Ook vroegen we hen naar hun visie op spuitvrije zones. Uit de antwoorden blijkt dat de reacties uiteenlopend zijn: van afwachtend tot zeer proactief. Niet alle partijen hebben gereageerd.”

Meten=Weten geeft geen stemadvies, maar met deze antwoorden kan je zelf een wijzere keuze maken. Bekijk de stemhulp op de website van Meten=Weten. 

Op 7 maart organiseert de Natuur en Milieufederatie een verkiezingsdebat

Lees hier meer en meld je aan!