Manifest: richt de zonneroute A37 in als Drentse Honey Highway

7 september 2021

Manifest: richt de zonneroute A37 in als Drentse Honey Highway

Zet de zonneroute A37 in bloei door deze in te richten als Honey Highway. Dat is de boodschap van Drentse natuur- en milieuorganisaties in hun gezamenlijke manifest Drentse Honey Highway dat vandaag aan Rijkswaterstaat, de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen is aangeboden. Zo levert de zonneroute niet alleen een bijdrage aan de energietransitie, maar ook aan de biodiversiteit.

Rijkswaterstaat heeft samen met de provincie en de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen plannen uitgewerkt om langs de A37 tussen Hoogeveen en de Duitse grens een zonneroute te realiseren. De natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Drenthe, constateren in het manifest dat de zonneroute A37 een bijdrage kan leveren aan de energietransitie. Maar het huidige ontwerp van de zonneroute zal helaas ook leiden tot verlies aan biodiversiteit. Een gemiste kans vinden wij, want met een goed ontwerp kan de zonneroute juist leiden tot meer biodiversiteit.

Klik hier om het manifest Drentse Honey Highway te lezen.

Meer ruimte, meer bloeiende bermen

De zonnepanelen komen in de bermen van de A37 te liggen. Bij de realisering van het huidige ontwerp van de zonneroute blijft er nauwelijks open berm over. De beoogde afstand tussen de rijen panelen is slechts 50 centimeter. Die ruimte is veel te krap voor de ontwikkeling van bloeiende bermen. Terwijl bloeiende bermen een belangrijk leefgebied zijn voor bijen, vlinders en andere insecten. In Drenthe hebben de provincie, gemeenten en waterschappen in dit kader het afsprakenkader ‘Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en oevers’ ondertekend.

Bloeiende zonneroute

Daarom roepen wij samen met andere natuur- en milieuorganisaties op om de zonneroute iconisch in te richten als Honey Highway. Voor het ontwerp betekent dit een afstand van 1,5 tot 2 meter tussen de rijen van zonnepanelen. Door de ruimte tussen de rijen in te zaaien met een Drents zaadmengsel en afspraken te maken over een passend beheer kan de zonneroute tot bloei komen.

Zienswijze ontwerp provinciaal inpassingsplan

Naast het manifest, hebben we samen met Het Drentse Landschap gereageerd op het ontwerp provinciaal inpassingsplan voor de zonneroute A37. In onze zienswijze vragen we om meer ruimte tussen de panelen. Ook vragen we om te streven naar 50 procent lokaal eigendom en de samenwerking met bestaande of nog op te richten lokale energiecoöperaties hiervoor als uitgangspunt te nemen. Tenslotte plaatsen wij vraagtekens bij het voorstel om gele, groene en rode zonnepanelen toe te passen. Los van de hoge kosten, zijn wij van mening dat standaard zwarte panelen beter in het landschap passen. Wil je meer weten over onze zienswijze? Klik hier om onze Zienswijze A37 te lezen.

 

Profiel Judith van den Berg

Judith van den Berg

Ontwikkelaar Mooi, Natuurlijk en Voedzaam Drenthe