Koplopers Noordenveld-Westerkwartier delen resultaten nulmeting

18 juni 2020

Na maanden online contact en een uitgestelde bijeenkomst vanwege corona, konden deelnemers van het Koploperproject eindelijk weer bij elkaar komen. De deelnemers uit Noordenveld-Westerkwartier kwamen corona-proof bijeen in Hotel Restaurant Aduard om de resultaten van de MVO-nulmeting met elkaar te delen:

De koplopers
Uit het Duurzaamheidsprofiel (DuOn-Scan) van RSG De Borgen bleek dat er vooral winst valt te halen op de onderdelen Proces en Planet. Afval en grondstoffen vragen nog bijzondere aandacht, ook in combinatie met gedragsverandering bij de leerlingen. Het blijkt heel moeilijk om leerlingen bij afvalscheiding of überhaupt het gebruikmaken van afvalemmers te betrekken. De meeste lespakketten en informatie voor bijvoorbeeld ‘plastic vrije scholen’ zijn gericht op basisscholen.

De Zijlen verleent zorg aan cliënten met verstandelijke beperking en heeft 65 locaties door de hele provincie Groningen. Voor de Milieubarometer is het oudste gebouw in eigendom bekeken; de Driemaster. Het is vooral bijzonder dat op deze locatie afval een aanzienlijk deel van de milieubelasting voor zijn rekening neemt. Dit wil men met de bewoners gaan oppakken. Ook wordt er gekeken welke corona-maatregelen en aanpassingen positief zijn ervaren en vastgehouden zullen worden omwille van besparing en duurzaamheid. Denk hierbij aan thuiswerken en kantoorruimte verminderen.

Duurzaamheid binnen de gemeente Noordenveld wordt sterk vertaald naar energie – verduurzamen en besparen. Het Koploperproject heeft laten zien dat het nog veel breder kan. Leerpunt: niet alleen de duurzaamheidsmanager is hiervoor aan zet, maar de hele organisatie.

Harkboot verwijdert per boot waterplanten met wortel en al, uit vaarwegen, vijvers, kanalen en Natura2000 gebieden. Een aantal opstekers uit het Koploperproject zijn; het zoeken naar andere producten/coatings met minder milieubelasting en voorzien van een keurmerk en het laten ‘meeprofiteren van medewerkers’ bij de groei van het bedrijf. Er is inmiddels een enorme CO2 besparing gerealiseerd door het invoeren van blauwe diesel.

Voor Dusseldorp komt de grootste milieubelasting door mobiele werktuigen en vervoer. Het machinepark wordt constant vernieuwd en zuiniger en er wordt ook steeds meer met elektrische machines gewerkt. Circulair ondernemen, o.a. via Insert, is een speerpunt van het werk. Dusseldorp heeft 6 ontwikkelingsdoelen van de VN omarmd. Hoogtepuntje: Er is een super inspirerende eigen, interne ‘rentmeester’.

Na de zomer komt de groep weer bij elkaar om hun implementatieplannen met elkaar te bespreken. We hopen van harte dat de deelnemers eind dit jaar het project kunnen afsluiten met een mooi Koplopersymposium

De Koplopers in dit project worden begeleid door Ada Kruiter (CirculairActief), Margo Verhagen (In Circulaire Kringen) en Jaap de Vries (DZyzzion). Meer weten over het Koploperproject? Klik dan hier.

In 2019 deed de Natuur en Milieufederatie Drenthe zelf mee aan het Koploperproject. Benieuwd naar onze ervaringen? Lees ze hier terug…