Jaargala Postcode Loterij: recordschenking goede doelen en extra miljoenen voor herstel van biodiversiteit

6 maart 2020

Jaargala Postcode Loterij: recordschenking goede doelen en extra miljoenen voor herstel van biodiversiteit

Het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Postcode Loterij bevat geweldige berichten voor mens en natuur. De Postcode Loterij presenteerde een recordschenking van 376 miljoen euro aan 105 goede doelen. Naast de steun voor het werk van de Natuur en Milieufederaties, de Landschappen en een groot aantal andere maatschappelijke organisaties was er dit jaar extra aandacht en goed nieuws voor de biodiversiteit. Dat is zeker voor onze provincie een opsteker, omdat dit ons helpt de achteruitgang van de natuur te stoppen.

10 miljoen bomen

De Natuur en Milieufederaties krijgen van de Postcode Loterij opnieuw een vaste bijdrage van 2,25 miljoen euro. Met deze steun kunnen we ons blijven inzetten voor onze mooie en duurzame provincie. Al eerder ontvingen de Natuur en Milieufederaties een extra schenking van 2,25 miljoen euro voor Plan Boom.

De komende vier jaar planten we met het project Plan Boom 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied in heel Nederland. Voor en door burgers. “Plan Boom geeft iedereen de kans om direct iets bij te dragen aan het klimaat door mee te doen aan het planten van deze bomen. Daarom ben ik er zo trots op dat we dit plan, samen met een brede coalitie van partners, dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij nu kunnen gaan realiseren”, licht een enthousiaste Netwerkdirecteur Annie van de Pas toe.

Lees meer over Plan Boom

Extra steun voor biodiversiteit

Verschillende organisaties, zoals IUCN Nederlands Comité en SoortenNL kregen een bijdrage voor een project dat is gericht op het herstel van de biodiversiteit. Natuurmonumenten ontvangt een bijdrage van 1,79 miljoen euro om aan de slag te gaan met het Naardermeer en de moerasnatuur te stimuleren, zodat de otter zich hier weer voorgoed kan vestigen. En het Deltaplan Biodiversiteitsherstel werd verrast met een bedrag van 1,5 miljoen euro voor het herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Met deze bijdrage gaan boeren, burgers, bedrijven, kennisinstellingen, natuurorganisaties en overheden gezamenlijk eraan werken om biodiversiteitsherstel een belangrijke impuls te geven. De Natuur en Milieufederaties zijn partner van het Deltaplan.

Recordschenking van ruim 376 miljoen euro voor mens en natuur

De schenkingen worden gedaan dankzij de 3 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij. De helft van de inleg van deelnemers aan de Postcode Loterij ging in 2019 naar meer dan 105 goede doelen op het gebied van mens en natuur. In totaal heeft de loterij sinds 1989 ruim 6,2 miljard euro geschonken aan honderden goede doelen en maatschappelijke initiatieven.

De Postcode Loterij schenkt dit jaar ruim 376 miljoen euro aan 123 goededoelenorganisaties – Foto: Roy Beusker Fotografie