In de spotlight: Programma Duurzaamheid gemeente Tynaarlo

6 maart 2020

In de spotlight: Programma Duurzaamheid gemeente Tynaarlo

Afgelopen maand heeft de duurzaamheidsvisie van de gemeente Tynaarlo ter inzage gelegen. Als Natuur en Milieufederatie Drenthe denken en werken wij graag mee aan dit soort plannen. Het liefst in een vroeg stadium. Omdat dat niet altijd kan, adviseren we ook tijdens het inspraakproces. In dit geval het concept van het Programma Duurzaamheid van de gemeente Tynaarlo…

De plannen van Tynaarlo verdienen een mooie plek in onze nieuwsbrief omdat ze zo goed zijn. Hoge ambities, geen tunnelvisie op CO2 en een breed pallet aan maatregelen.

Coöperatieve benadering

Het visiedocument wordt gekenmerkt door een grote steun voor gezamenlijke en coöperatieve projecten. De gemeente omhelst de beweging van onderop. Terwijl genoeg gemeenten worstelen met dit vraagstuk, lijkt Tynaarlo haar inwoners met open armen te willen ontvangen.

18 zelfvoorzienende dorpen in 2030

Over tien jaar moet net zoveel warmte en stroom opgewekt worden als gebruikt wordt. De visie geeft daarbij wel aan dat het hier alleen om huishoudens gaat en niet over de toenemende elektriciteitsvraag van mobiliteit. Technisch gezien worden de dorpen natuurlijk niet echt zelfvoorzienend en off-grid in 10 jaar tijd. Ondanks dat, is het wat ons betreft verfrissend om te zien dat Tynaarlo er wel op die manier over nadenkt. Best gedurfd om zo’n positie als gemeente in te nemen.

Deelauto’s, deelfietsen, taxi’s of bussen

Deelmobiliteit is een belangrijk item in Drenthe. Gemiddeld gezien maken we meer autokilometers dan elders in het land. Het is onze visie dat een duurzame en circulaire economie niet zonder een groot deelcomponent kan. Delen zorgt voor een ander consumptiegedrag en een grotere sociale betrokkenheid. De gemeente Tynaarlo deelt die visie kennelijk en wil daar extra op inzetten. Hoera!

Een circulair Tynaarlo? Samen verkennen en groots vieren.

Door aan te sluiten op landelijke en provinciale ambities, en samen te werken met NICE, Drenthe Bouwt Circulair, inwoners en lokale ondernemers, wil de gemeente mogelijkheden en projecten ondersteunen. Lang niet alles valt vanuit de gemeentelijke scope te beïnvloeden. Waar dat wel kan, lijkt de gemeente open te staan en bij te willen dragen aan de beweging. In ons eigen jaarprogramma neemt het delen en vieren van voorbeeldprojecten een prominente positie in. Het is mooi om te lezen dat een gemeente die overtuiging deelt.

Kortom: de gemeente Tynaarlo schrijft een visie die gericht is op samenwerking en de kracht van lokale groepen. De beweging van onderop wordt gezien. Net als de noodzaak om onze provincie net even anders en duurzamer te organiseren. Super toch?

Bekijk het Programma Duurzaamheid van gemeente Tynaarlo

Meer weten? Neem contact op met:

Profiel Emile Suringar

Emile Suringar

Ontwikkelaar Circulaire Economie