Hup Drenthe: Meer meer meer meer woningen

2 juli 2021

Hup Drenthe: Meer meer meer meer woningen

De beer is los. Projectontwikkelaars, bouwondernemers en makelaars wrijven in hun handen. Nu de provincie in haar Deltaplan voor het Noorden heeft aangekondigd dat ze de Drentse woningbouwambitie wil verviervoudigen als bijdrage voor het Nederlandse woningtekort, staan de gemeenteraden klaar om daar nog een paar dikke scheppen bovenop te doen. Er moet meer meer meer gebouwd worden en wel zo snel mogelijk. Gemeenteraden dragen de colleges op hiervoor alles uit de kast te halen.

Leest u hier een kritisch en wat cynische ondertoon. Jazeker. De omslag en korte draai die politiek en bestuur maken doen ons verbazen. Er lijkt weinig ruimte voor reflectie op de oorzaken en achtergronden van het woningtekort. En kunnen de bouwers alle extra plannen de komende jaren eigenlijk wel waarmaken? Nee zeggen experts, meer plannen heeft zelfs een prijsopdrijvend effect!

Veel vragen
De simpele roep om meer woningbouw roept bij ons dan ook veel vragen op. Voor wie bouwen we eigenlijk, nu en vooral later? Wie worden daar beter van? Gaan we hiermee de groeiende kloof tussen de happy few met voldoende inkomen en de inwoners zonder vaste baan in de achterstandswijken ook dichten? Kan deze laatste groep de nu voorziene extra woningen betalen of hebben zij straks nog steeds het nakijken?

Hoe duurzaam is deze tijdelijke hit and run op meer woningbouw? Zijn we hiermee echt ‘on the way to planet proof’? Op weg naar een circulaire provincie? Hoe zorgen we ervoor dat de extra woningbouw nu beter gaat aansluiten bij de vraag en ook wordt gekoppeld aan het opknappen van de leegstaande en verpauperende stadscentra, winkel- en kantoorpanden en niet ten koste gaat van eigenheid en kracht van het Drentse landschap?

  • Voorbeeld Assen
    Een recent voorbeeld is de behandeling van de Omgevingsvisie Assen (zie ook het bericht van RTV Drenthe onderaan dit artikel). Het college wilde eerst en vooral de binnenstad een flinke opknapbeurt geven. De winkelgebieden in het centrum kennen leegstand en kwijnen weg. Hier kan woningbouw nieuwe impulsen geven voor een levendige binnenstad.

    Ook voor het oude bedrijventerrein Havenkwartier liggen er plannen voor woningbouw. Vlakbij het station, compact en met de goede aanpak: Energieneutraal en circulair. Wat ons betreft hoe eerder hoe beter. Die plannen komen echter nog maar moeizaam van de grond.

    De gemeenteraad vindt dat het college ook en tegelijk moet inzetten op verder bouwen in het buitengebied. Daar stampen de ontwikkelaars graag nog wat extra gezinswoningen op vrije kavels voor de geïnteresseerde kopers uit de grond. Die staan namelijk nu in de rij, de hypotheekrente is laag, de huizenprijs (en schulden) torenhoog. Nog meer woningen – ook na 2030 – is het devies van de raad. Het maakt niet zoveel uit waar; als het maar snel is want dat is wat de kiezers toch graag willen horen. Of ze daarmee de centrumplannen wel een goede dienst bewijzen is zeer de vraag.

 

Korte termijn politiek
De huidige politieke roep om extra woningen in Drenthe als bijdrage aan het nationale woningtekort vinden wij te plat en te simpel. De achtergronden van de woningtekorten en de verbinding met bredere maatschappelijke opgaven verdienen wat ons betreft een veel grotere plek in het maatschappelijk debat.

Vinden wij extra woningen bouwen dan helemaal verkeerd? Natuurlijk niet. Het gaat om de vraag hoe dat gebeurt, voor wie en waar. Wij pleiten voor een robuuste doordachte aanpak die aansluit bij de regionale vraag en past bij de kracht en eigenheid van Drenthe.

Daar gaan we ons de komende tijd in ieder geval sterk voor maken.

Meer informatie
Deltaplan voor het Noorden
Voorbeeld Assen