Staat onze Noorderruimte op het spel?

23 april 2021

Staat onze Noorderruimte op het spel?

Provincie presenteert plan voor verviervoudiging van woningbouw in Drenthe

De Noordelijk provincies en Flevoland presenteerden 19 april hun ‘bouwstenen voor het Deltaplan’. Zij bieden het kabinet aan 220.000 extra woningen te bouwen ‘in ruil’ voor investeringen in spoorverbindingen waaronder een Lelylijn, de Nedersaksenlijn en het bestaande spoor. Daarmee zou het Noorden de oplossing kunnen bieden voor het landelijke woningtekort.

Wij steunen investeringen in het spoornet en versterking van de Noordelijk steden, maar vinden het aanbod van deze enorme hoeveelheid extra woningen een slecht plan. Het is landelijk geen oplossing voor het woningtekort, het is slecht realiseerbaar en zet de kwaliteit van de in het Deltaplan zo bewierookte Noorderruimte juist op het spel.

Voldoende ruimte in de stad
Voor Nederland als geheel is dit niet de weg. Binnen de bestaande steden is ruimte zat, zo luidt het rake en zeer lezenswaardige advies van architectenbureau KAW. Voor zowel voor- en tegenstanders van het Noordelijke plan is hun rapport een absolute aanrader. Het legt bloot dat in de bestaande steden voldoende ruimte is om aan de woningtekorten te voldoen. Dit vraag extra investeringen in de steden in héél Nederland en geen vlucht naar het Noorden. We souperen daarmee veel ruimte op en verhogen de nu al te hoge druk op ons OV en wegennet.

Er zijn daarnaast ook grote vraagtekens te zetten over de realiseerbaarheid van deze plannen. Niet gebrek aan ruimte maar gebrek aan voldoende vakkrachten en financierbaarheid van de woonwensen vormen op dit moment de belangrijkste obstakels voor oplossingen van het woonvraagstuk. Dat los je met het verschuiven van deze opgave niet op.

Extra woningen in deze enorme omvang zijn in ieder geval niet binnen onze bestaande Noordelijke steden en dorpen te realiseren. Met het bod dreigt de deur voor woningbouw in het buitengebied wijd open gezet te worden voor ontwikkelaars. Wij houden ons hart vast wat dat betekent voor de kwaliteiten van Noord-Nederland.

Het Noorden toekomstklaar
Kortom: over deze woningplannen zijn wij niet erg enthousiast. Maar wel over het lef en de bravoure waarmee de bestuurders het Noorden als groene investeringsregio op de kaart willen zetten. Dat smaakt naar meer. De titel luidt niet voor niets ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’. Er kan dus nog aan getimmerd worden. Onze oproep is dan ook niet te bouwen voor de overloop uit de Randstad, maar uit te gaan van de kracht van het Noorden. Investeer in het energiezuinig en toekomstklaar maken van onze steden en dorpen en het spoornet en steun en versnel de verduurzaming van de Noordelijke landbouw. Daarmee zet je unieke kwaliteiten van Noord-Nederland op de wereldkaart.

In Drenthe gaat het om verviervoudiging van het aantal te bouwen woningen (45.000 bovenop de nu voorziene 15.000 woningen). Dat is drie keer de stad Meppel erbij. Voor totaal het Noorden is het bod 140.000 extra woningen.

Meer informatie

Artikel: Noorden is meer dan overloop van randstad
Artikel: Moet Noord-Nederland 320.000 huizen in de weilanden bouwen? Welnee. ‘Er is ruimte zat ín de stad’
Artikel: Bouweconoom: ‘Noordelijk woningbouwplan is onrealistisch’ 
Rapport KAW samenvatting
Rapport KAW volledig