Grote ambities voor meer bos en bomen

6 maart 2020

Update

Wegens het coronavirus zal de Nationale Boomfeestdag en het Nationaal Boomplantrecord niet doorgaan op 18 maart 2020.

Grote ambities voor meer bos en bomen

Op 18 maart wil de Nationale Boomfeestdag een Nationaal Boomplantrecord van 500.000 bomen vestigen. In Drenthe dragen onder meer plantacties in Norg en Assen bij aan dit record. Deze recordpoging komt voort uit de ambities veel meer bos en bomen in Nederland te gaan planten. Via het project Plan Boom gaat de Natuur en Milieufederatie Drenthe daar een fikse bijdrage aan leveren. Samen met Landschapsbeheer Drenthe zijn wij bezig met de voorbereiding van het project.

Het Nationale Boomplantrecord komt voort uit de ambities en doelen die begin februari door het Rijk en de provincies om tot 2030 zijn gepresenteerd. Het Nederlands bosareaal moet in 2030 met 10% zijn toegenomen. Dit wil zeggen dat circa 37.000 hectare bos moet worden aangeplant voor herstel van de biodiversiteit en het vastleggen van koolstof.
Een deel zal worden gerealiseerd binnen het Nationaal Natuurnetwerk (NNN), maar ook daarbuiten wordt gezocht naar geschikte plekken. Verder wordt ingezet op een toename van het aantal landschapselementen, zoals houtwallen, struiken, heggen en losse bomen, in het landelijk gebied. Doel is uiteindelijk meer bomen in steden en dorpen. Het Rijk en de provincies streven in dit kader ernaar dat ieder kind op de basisschool een boom plant.

Voorbereiding Plan Boom

Doel van het project Plan Boom is om de komende vier jaar in Nederland 10 miljoen bomen voor en door burgers te planten. In Drenthe zijn de Natuur en Milieufederatie en Landschapsbeheer Drenthe daarvoor aan zet. Er vinden verkennende gesprekken plaats om te bepalen waar met bewoners bomen kunnen worden geplant. Daarbij kijken de partijen ook hoe Plan Boom een bijdrage kan leveren aan de uitvoering van de Bossenstrategie in Drenthe. De komende periode gaat de provincie Drenthe samen met gebiedspartners een provinciale uitwerking van de Bossenstrategie maken.

Meedoen?

Dit najaar zullen de eerste Drentse plantacties in het kader van Plan Boom plaatsvinden. Heb je ideeën voor een locatie in jouw omgeving? Of wil je straks meehelpen met de aanplant van bomen in Drenthe? Meld je dan aan op de site van Plan Boom. Wil je op de hoogte blijven dan kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Plan Boom.

Foto: Jack Tillmanns

Meer weten? Neem contact op met:

Profiel Judith van den Berg

Judith van den Berg

Ontwikkelaar Mooi, Natuurlijk en Voedzaam Drenthe

Ga naar de projectpagina van Plan Boom!

Projectpagina