Europese Natuurherstelwet aangenomen: Groene toekomst dichtbij

14 juli 2023

Europese Natuurherstelwet aangenomen: Groene toekomst dichtbij

natuurgebied Nederland

Een belangrijke mijlpaal is bereikt: een meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met het voorstel voor de Europese Natuurherstelwet. Dit nieuws zorgt voor grote opluchting, omdat natuurherstel in Europa hiermee een stap dichterbij komt. De Europese Natuurherstelwet is van essentieel belang om het verlies aan planten, dieren en hun leefgebieden te stoppen en om schoon drinkwater en duurzame voedselvoorziening voor de toekomst te waarborgen. In deze blog bekijken we het belang van deze wet en de brede steun die het ontvangt vanuit verschillende maatschappelijke organisaties.

Een groene en gezonde toekomst

De keuze van het Europees Parlement voor een groene en gezonde toekomst juichen wij toe. Gezonde ecosystemen maken het land beter bestand tegen klimaatverandering. Wanneer de natuur gezond is en veerkrachtig, ontstaat er ook in Nederland weer ruimte voor nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende ontwikkelingen. Teo Wams, directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten, benadrukt het belang van gezonde ecosystemen als fundament voor een duurzame toekomst.

Breed draagvlak voor de Natuurherstelwet

De steun voor een Europese Natuurherstelwet is aanzienlijk in de samenleving. Meer dan 100 grote bedrijven, 7.000 wetenschappers, honderden Nederlandse ambtenaren en ruim 1 miljoen burgers hebben zich al uitgesproken vóór natuurherstel. Een coalitie bestaande uit Greenpeace, IUCN NL, IVN Natuureducatie, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds, benadrukt het belang van de Europese Natuurherstelwet als gezamenlijke reactie. Ook wij van de Natuur en Milieufederatie Drenthe staan achter de Natuurherstelwet.

De Europese Natuurherstelwet in actie

Met de goedkeuring van de Europese Natuurherstelwet kunnen we daadwerkelijk aan de slag met natuurherstel in Europa. Deze wet is van cruciaal belang om het verlies aan biodiversiteit en leefgebieden een halt toe te roepen. Daarnaast draagt het bij aan de bescherming van schoon drinkwater en duurzame voedselvoorziening. Het vormt een solide basis voor het herstellen en behouden van gezonde ecosystemen, waar mens en natuur van profiteren.

Conclusie

Het Europees Parlement heeft met de goedkeuring van de Europese Natuurherstelwet een belangrijke stap gezet naar een groene en gezonde toekomst. Deze wet is van essentieel belang om natuurverlies te stoppen en duurzame ecosystemen te waarborgen. De brede steun vanuit maatschappelijke organisaties toont aan dat er urgentie en draagvlak is voor natuurherstel. Nu is het tijd om daadwerkelijk aan de slag te gaan en te werken aan een duurzaam en veerkrachtig Europa, waarin natuur en mens in harmonie samenleven.

Meer weten? Neem contact op