Energiecoöperatie De Broekstreek maakt zich sterk voor energieneutrale toekomst

20 november 2019

Energiecoöperatie De Broekstreek maakt zich sterk voor energieneutrale toekomst

In allerlei dorpen in Drenthe werken bewoners samen in werkgroepen aan het verduurzamen van hun woningen. Energiecoöperatie De Broekstreek doet dit al vele jaren. Zij hopen op een toekomst waarin álle woningen in hun dorpen energieneutraal zijn. Hoe krijgen zij hun dorpsgenoten daarin mee?

De bewoners van de dorpen Balinge, Garminge en Mantinge, die samen De Broekstreek vormen, werken van oudsher op een coöperatieve wijze samen. Zij zetten zich in om de sociale cohesie te versterken door duurzame projecten en initiatieven in de streek te realiseren – en hebben zich verenigd in Energiecoöperatie De Broekstreek en de Vereniging Duurzaam Balinge.

Met ongeveer 175 woningen in de drie dorpen zijn de lijntjes kort en is het een overzichtelijke operatie, zeggen de initiatiefnemers. Zij zien de toekomst optimistisch tegemoet. Hun uiteindelijke doel is om energieneutraal te zijn.

Informatieavond schept positief toekomstbeeld

De Energiewerkplaats Drenthe* helpt lokale coöperaties en initiatieven zoals De Broekstreek, met behulp van ondersteuning en begeleiding. In Balinge vond op 30 oktober zo’n avond plaats in de Schiphorsten.

Het positieve toekomstbeeld werd al sterk neergezet bij de start van de avond door de vertoning van de korte animatiefilm Morgenland. De film zet het realiseren van de energietransitie, met duurzame energiebronnen en samen met alle nodige partijen, als een grote maar zeker ook haalbare uitdaging neer.

“We willen een vooruitzicht zoals de Jetsons, niet een grimmig 2050 zoals je nu soms in films ziet”, zei een van de aanwezigen. “Het is het waard daaraan te werken.”

Workshop energie besparen

“Na de film mochten wij vanuit de Energiewerkplaats een korte workshop verzorgen,” aldus Corina, Begeleider Duurzame Energie-initiatieven bij NMF Drenthe. “Die ging eerst even helemaal terug naar de basis: gedrag, en hoe je met kleine veranderingen in je dagelijkse routine tot wel een kwart op je energierekening kunt besparen. Daarna gingen we in op de verschillende mogelijkheden om individueel of als collectief je woning(en) te verduurzamen – isoleren, zonnepanelen, warmteterugwinning, warmtepompen, noem maar op.”

Vragen stellen aan dorpsgenoten

Na een korte pauze gingen de ruim dertig deelnemers in groepen uiteen om zich te buigen over het stellen van de juiste vragen in een energie-enquête. Welke en hoeveel vragen stel je je dorpsgenoten? En wat is dan de gepaste formulering? Om 23 uur werd er nog steeds levendig gediscussieerd!

De uiteindelijke enquête wordt nu door het coöperatiebestuur opgesteld. De dertig vrijwilligers gaan daar vervolgens mee op pad de dorpen in, om te inventariseren hoe de buren aankijken tegen energievraagstukken en wat er nodig is om hun dorpsgenoten mee te krijgen in de plannen van de coöperatie.

Ook meedoen?

Wil jij in je dorp ook samen met andere inwoners werken aan een energiebesparing of duurzame energieopwekking? Neem dan contact op met de Energiewerkplaats. Samen bespreken we de mogelijkheden.

 

*Binnen Energiewerkplaats Drenthe werken de volgende partners samen: Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drentse KEI, Buurkracht, SEN (Samen Energie Neutraal) en de Hanzehogeschool Groningen.