Drenten hechten waarde aan groene woonomgeving

13 maart 2024

NMF Drenthe positief over eerste ervaringen burgerberaad
Drenten hechten waarde aan groene woonomgeving 

Het eerste Drentse burgerberaad over wonen is van start gegaan. Uit de eerste vragenlijst blijkt dat inwoners vooral groen en ruimte rondom de woning erg belangrijk vinden – een hoopvol resultaat! We volgen het burgerberaad met nieuwsgierigheid en zijn benieuwd hoe het advies in de Drentse Omgevingsvisie zal worden ingepast.  

woningen drenthe

De provincie Drenthe nodigt via een burgerberaad inwoners uit om mee te denken en praten over de toekomst van wonen in Drenthe. Het aantal reacties was overweldigend: ruim 6.400 Drenten vulden de vragenlijst over de toekomst van wonen in Drenthe in, waarvan bijna 2.400 inwoners hun interesse in deelname aan het burgerberaad aangaven. 

Burgers betrekken bij beleid 

Als NMF Drenthe volgen wij dit experiment met grote belangstelling en nieuwsgierigheid. Het betrekken van mensen bij beleidsontwikkeling is voor ons een belangrijke pijler voor het draagvlak voor groen beleid – en woningbouw is een grote opgave waarin veel keuzes gemaakt moeten worden. De komende jaren moeten er volgens de provinciale prognoses zo’n 13.000 woningen bijgebouwd worden in Drenthe. Maar waar gaan we deze woningen bouwen? En hoe richten we onze toekomstige wijken in?    

Groen en ruimtelijk wonen is belangrijk 

De eerste uitkomsten van de vragenlijst over de toekomst van wonen in Drenthe geven een interessant en hoopgevend beeld. Inwoners van Drenthe geven hun woonomgeving een gemiddelde score van 8.1 en hechten het meeste waarde aan ruimte en groen rondom de woning. Ook de aanwezigheid van voorzieningen en openbaar vervoer scoren hoog. Veel inwoners maken zich zorgen over de beschikbaarheid van passende woningen voor jongeren, ouderen en mensen die zorg nodig hebben.  

 Inwoners van Drenthe zien dus niet alleen de noodzaak van meer woningen, maar óók van behoud en versterking van de groene leefomgeving. Dit is een belangrijk signaal in een tijd waarin vooral projectontwikkelaars pleiten voor meer bouwruimte in het buitengebied. Het sluit ook goed aan bij onze visie op woningbouw: levendige, inclusieve, toegankelijke én groene wijken. Hierbij zetten wij in op inbreiding en sparen we het mooie en kwetsbare buitengebied. Het is aan provincie en gemeenten om hier zorgvuldig mee om te gaan.   

 Het burgerberaad gaat nu de volgende fase in, waarin een geselecteerde groep van 150 inwoners in gesprek gaat over hun visies en ideeën. De komende maanden vinden de gesprekken plaats en in juli wordt het definitieve advies verwacht.  

Drentse Omgevingsvisie 

Het advies zal ook worden gebruikt bij de voorbereiding en besluitvorming over de nieuwe Omgevingsvisie van Drenthe. Daarin worden niet alleen besluiten over de ruimte voor woningbouw meegenomen, ook voor allerlei andere belangrijke thema’s zal het beleid voor de toekomst van Drenthe worden uitgezet.  

In het proces van de Omgevingsvisie worden inwoners van Drenthe ook op diverse manieren betrokken. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hierbij hun inbreng gaan leveren. Niet alleen over woningbouw, maar ook bij andere belangrijke opgaven die direct invloed hebben op onze leefomgeving. Als NMF Drenthe blijven we het burgerberaad daarom ook nauwgezet volgen én zullen we samen met onze achterban ook inbreng gaan leveren bij het proces voor de nieuwe Omgevingsvisie. 

Meer informatie 

Onze visie op woningbouw
Drents Parlement artikel
Informatie Burgerberaad Drenthe
Startnotitie Nieuwe omgevingsvisie

Meer informatie of vragen?

Profiel Remco Mur

Remco Mur

Adjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe