De Duurzame Dertig: op zoek naar het beste duurzame idee van Noord-Nederland!

5 juli 2024

De Duurzame Dertig: op zoek naar het beste duurzame idee van Noord-Nederland!

Tot en met 1 september kun je je inschrijven voor de 3e editie van de Duurzame Dertig, een selectie van dertig innovatieve projecten en ondernemingen die zijn gestart en/of bedacht in Fryslân, Groningen of Drenthe en willen bijdragen aan een duurzame toekomst. De Duurzame Dertig helpt de initiatieven aan bekendheid zodat ze anderen kunnen inspireren om de impact te vergroten. 

Hoe het werkt

In totaal is er meer dan €200.000 aan mediabudget te verdienen om de wereld kennis te laten maken met de winnende initiatieven. Er zijn 3 categorieën:

  • Mens en leefomgeving
  • Duurzame en circulaire start-ups
  • Circulaire innovatieve businessmodellen.

Voorwaarde is wel dat de inzending uit de bedenkfase is. Het moet werken.

Direct inschrijven kan hier: dvhn.nl/doemee. De prijsuitreiking is op 23 oktober. Kijk voor andere verhalen over de Duurzame Dertig op dvhn.nl/duurzamedertig. Of lees hieronder het interview met onze directeur Reinder Hoekstra.

Vertellen we een blij of droevig verhaal over de toekomst?

Bron: DvhN

Nederland moet verduurzamen. Maar gaat het wel snel genoeg? Voor alle nodige veranderingen is in het ruim opgezette Noorden bij uitstek nog plek zat, zo beargumenteren natuurorganisaties in het rapport ‘De kracht van het Noorden’ uit 2023. Hoe kijkt jurylid Reinder Hoekstra hiernaar?

Je kan twee verhalen vertellen over de toekomst. Een blij en een droevig verhaal. Hoekstra kent ze allebei. Het punt is alleen, zo zegt de directeur van de Drentse natuurorganisatie, alléén met die eerste categorie help je mensen vooruit.

Daarom zet Hoekstra soms graag even de optimistische bril op. De klimaatdoelen voor 2030 met 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990 zouden we best eens kunnen gaan halen, denkt hij. „Het gaat harder dan sommige mensen denken. Nieuwbouwhuizen leveren energie en bedrijven investeren in hergebruik van grondstoffen.”

Het klassieke ‘transitiemodel’ leert: als zo’n 25 procent meedoet aan een verandering, kan het opeens hard gaan. Hét succesverhaal zijn onze zonnepanelen. Een decennium geleden ging de aanleg moeizaam en traag, nu heeft een derde van de huizen ze.

Het gevolg: netkrapte. In feite een probleem én een compliment, vindt Hoekstra. „De energietransitie gaat zo goed, dat ons stroomnet het niet aan kan. Over vijf jaar zijn die problemen nog niet opgelost, maar worden de eerste stappen wel gezet.”

Grote winst moet komen uit energiebesparing én verbruik gelijktijdig met opwekmomenten. Als je dat laatste financieel écht aantrekkelijk maakt, dan – zo gelooft Hoekstra – zet Nederland met plezier massaal de wasmachine aan op de zonnige momenten dat nu nog veel stroom verloren gaat. Op de schaarse momenten kan stroom juist zo onaantrekkelijk worden gemaakt, dat het uitschakelen van de wasmachine een no-brainer is.

Verbeteren natuurherstel 

Voor zijn werk voor de Drentse natuurorganisatie is Hoekstra veel bezig met natuurontwikkeling. De poging om natuursnippers aan elkaar te plakken met het Natuur Netwerk Nederland (NNN) gaat volgens hem best goed. „Driekwart van de natuurgebieden is al gerealiseerd of staat op het punt te worden ingericht. Er is ook veel draagvlak voor, zoals in de Onlanden en de Hunze.” Met die projecten krijgt natuur, biodiversiteit en waterkwaliteit een flinke verbetering.

Het verbeteren van natuurherstel zal ook wel moeten, zelfs al wil het nieuwe kabinet erop bezuinigen. Hoekstra: „Met natuurherstel creëer je ruimte voor vergunningen in de landbouw of woningbouw.”

Gezonder eten 

Over landbouw gesproken, Hoekstra ziet daar mooie ontwikkelingen: steeds meer gaat men over van dierlijk naar plantaardige producten. Dat zie je het beste als je kijkt naar het assortiment in de supermarkten. „Dat betekent dat we ook gezonder gaan eten.

Heel even gaat de jubelbril af „Als we al deze stappen niet maken, rijden we met een grote snelheid tegen een muur aan.” Hij somt binnen luttele seconden elke gevolgen op: zeespiegelstijging van enkele meters, vluchtelingstromen, verzilting, weersextremen die het landbouwsysteem de nek omdraaien, verdwijnende biodiversiteit, microverontreiniging en gezondheidsproblemen in ons leven.

Dat willen we voor zijn. En dat kan ook, mits we accepteren dat we over vijftig jaar een andere wereld en een andere economie hebben, zegt Hoekstra. „Niet zo zeer het Bruto Nationaal Product moet onze welvaart bepalen, maar het ‘Bruto Nationaal Geluk’.”

„Een klimaatcrisis vraag om een ander systeem. Worden we echt gelukkig van veel reizen en al dat consumeren? We zullen anders gaan eten, anders energie gebruiken en herwaarderen wat dichtbij is. Onze leefstijl gaat veranderen, maar dat betekent niet dat ons welzijn krimpt.”