Brede steun voor natuurinclusieve kringlooplandbouw

30 januari 2020

Brede steun voor natuurinclusieve kringlooplandbouw

Ruim 60 landbouw- en natuurorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, hebben op 14 januari aan minister Schouten een 10-stappenplan aangeboden om de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren.

De minister heeft dit initiatief omarmd en gaat binnenkort met een vertegenwoordiging van de organisaties om de tafel om hier vervolg aan te geven. Wij hebben het plan ook aan de provincie Drenthe aangeboden. Steun voor omschakeling naar natuurinclusieve kringlooplandbouw zou wat ons betreft een belangrijk speerpunt moeten vormen in het provinciaal investeringsprogramma dat voor de zomer zal worden vastgesteld.

Van visie naar concrete daden

Ruim 250 mensen van ruim 60 organisaties liepen 14 januari de symbolische Kring-Loop om aandacht te vragen voor de natuurinclusieve kringlooplandbouw. De tocht liep van een boerderij in Delfgauw naar het Haagse Binnenhof, waar het 10-stappenplan is overhandigd aan Minister Schouten. Judith van den Berg liep mee met de tocht als vaandeldrager voor de Natuur en Milieufederatie Drenthe. “Het was bijzonder om met zoveel betrokken mensen van allerlei verschillende landbouw- en natuurorganisaties naar het Binnenhof te lopen. Minister Schouten presenteerde in september 2018 een goede kringloopvisie. Maar het is nu tijd dat we deze visie met elkaar in een actieprogramma gaan omzetten. Boeren die werken aan omschakeling naar een duurzamere bedrijfsvoering verdienen daarin de steun van overheid en samenleving. Met onze deelname aan deze actie willen we dat ook als Natuur en Milieufederatie onderstrepen.”

De omschakeling naar natuurinclusieve kringlooplandbouw zal ook een belangrijk speerpunt moeten worden in de aanpak van de stikstofcrisis. De organisaties roepen de minister daarom op haar visie nu ook te voorzien van concrete daden, instrumenten en middelen. Drenthe behoort binnen de provincies tot de ‘top 5’ waar het gaat om de stikstofproblemen, dus we moeten hier ook dichter bij huis meer werk van maken.

Hard aan de slag voor natuurinclusieve kringlooplandbouw

De Drentse natuur- en milieuorganisaties hebben afgelopen december aan de provincie een pamflet met bouwstenen voor een Drents stikstofprogramma aangeboden. In navolging daarop hebben we nu ook het 10-stappenplan aan de provincie aangeboden. Eerder hebben we samen met de Drentse landbouw- en natuurorganisaties de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit gepresenteerd. Het realiseren van natuurinclusieve kringlooplandbouw vormt hierin ook belangrijk speerpunt. Deze agenda wordt momenteel samen met alle partners uitgewerkt tot een actieprogramma.

De Provinciale Staten besluiten voor de zomer over een investeringsprogramma van 50 miljoen euro. Wat ons betreft zal steun aan de natuurinclusieve kringlooplandbouw hier ook een belangrijk onderdeel in moeten vormen. Wij zullen ons hier ook in de komende tijd voor blijven in zetten.

Eerder nieuws over natuurinclusieve landbouw: