Groene ruimte – Verbinding

Verbinding

Drenthe is een provincie met een rijke natuur, een mooi landschap en een relatief donkere nacht en gezond milieu. Vele mensen en organisaties zetten zich met hart en ziel in voor een mooi en duurzaam Drenthe. Op deze pagina vind je netwerken en groepen waarbij je je kunt aansluiten om daaraan mee te werken.

Omgevingsnetwerk

Als Natuur en Milieufederatie Drenthe vinden wij het belangrijk dat betrokken inwoners de belangen van natuur en landschap een stem geven binnen de omgevingswet. Dat vraagt om kennis van de Omgevingswet en de belangrijkste veranderingen die deze nieuwe wet met zich meebrengt. Maar het vraagt ook kennis over het effectief op kunnen komen voor natuur, landschap en milieubelangen in de omgeving.

 • Daarom…

  Daarom nemen wij het initiatief om een (leer)netwerk van betrokken inwoners op te zetten die natuur-, landschap- en milieubelangen een stem kunnen geven. Het (kennis)netwerk is gericht op tijdige en deskundige inbreng in gemeentelijke omgevingsplannen en -besluiten door lokaal betrokken mensen. Als je deel wilt uitmaken van dit netwerk volg je eerste een korte training over de omgevingswet.

  Lees hier meer en meld je aan

Natuur- en landschapsgroepen

Verspreid over heel Drenthe zijn ongeveer 300 vrijwilligersgroepen actief bezig met het beheer van landschap en natuur. Dat betekent dat in bijna elk Drents dorp wel een actieve vrijwilligersgroep is die zich inzet voor het onderhoud van de natuur en landschapselementen. 

 • Lees meer

  Wil je samen met anderen werken aan beheer en herstel van natuur en landschap in Drenthe? Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt allerlei initiatieven en groepen van bewoners. Op hun website vind je een overzicht van alle vrijwilligersgroepen en kun je je aanmelden als vrijwilliger. 

  Benieuwd of er bij jou in de buurt een initiatief of groep actief is met ecologisch beheer van bermen of graslanden? Kijk dan op de kaart met berminitiatieven op onze site Heel Drenthe Zoemt. 

Nachtwacht

In vergelijking met andere delen van Nederland is Drenthe op veel plekken donker. Hier kun je in landelijk gebied de schoonheid van de donkere nacht ervaren. Samen met de Nachtwacht zetten we ons in voor het behoud van een duisternis in Drenthe. 

 • Lees meer over de Nachtwacht

  Duisternis is in de Omgevingsvisie Drenthe benoemd als één van de kernkwaliteiten van Drenthe. Een donkere nacht is belangrijk voor mens, dier en natuur. De Nationale Parken Drentsche Aa, Dwingelderveld en Drents-Friese Wold en de Natura 2000-gebieden zijn door de provincie aangewezen als duisternisgebied. In deze duisternisgebieden zet de provincie in op behoud van de duisternis.  

  De Nachtwacht is een groep vrijwilligers die samen met ons lichthinder in de provincie aan de kaak stelt. Samen zetten we ons in voor het behoud van een duisternis in Drenthe. Wil je ook meedoen? Meld je aan via info@nmfdrenthe.nl.