Geef natuur, landschap en milieu een stem in jouw gemeente: volg de training Omgevingswet & Participatie

8 april 2024

Geef natuur, landschap en milieu een stem in jouw gemeente: volg de training Omgevingswet & Participatie

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet vervangt een groot aantal bestaande wetten en regelingen rond de fysieke leefomgeving en gaat over wonen, werken, landbouw, natuur, landschap, milieu, energie, duurzaamheid, bouwen en luchtkwaliteit. Zaken die ons allen raken. De Omgevingswet bepaalt welke regels er gelden in je omgeving: waar komen nieuwe woningen, hoe hoog mag er gebouwd worden, waar en hoe wordt er energie opgewekt, en hoe kunnen natuur en landschap worden beschermd en/of versterkt?  

De gemeente heeft hierbij meer verantwoordelijkheid gekregen en moet ervoor zorgen dat burgers kunnen meedenken en meepraten over visies en plannen voor de fysieke leefomgeving binnen de gemeente. De Omgevingswet biedt dus kansen om als burger invloed uit te oefenen op hoe groen en duurzaam onze fysieke leefomgeving eruit komt te zien. Maar ook om zelf wat te doen aan de klimaatcrisis en het herstel van biodiversiteit.

Ben jij straks de stem van natuur-, landschaps- en milieubelangen in jouw gemeente? En wil jij graag:

  • In jouw gemeente zelf op een adequate en constructieve manier invloed uitoefenen op visies en plannen voor de fysieke leefomgeving en de besluitvorming hierover?
  • De natuur, het landschap en het milieu hierbij een stem geven en helpen beschermen, versterken en verbeteren?
  • Onderdeel zijn van het Drents Omgevingsnetwerk van de Natuur en Milieufederatie Drenthe?

Meld je aan voor de Training!

Het Drents Omgevingsnetwerk

Deze training is bedoeld voor mensen die zich samen met ons willen inzetten voor natuur- en milieubelangen in hun eigen leefomgeving. In het verlengde van deze training kun je actief worden als lid van het Drents Omgevingsnetwerk. Dit is een netwerk waarin we elkaar vanuit verschillende Drentse gemeenten op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en de impact hiervan. Ook wisselen we ervaringen en ideeën uit en ondersteunen we elkaar waar nodig, om zo nog effectiever inbreng te kunnen leveren.

Het Drents Omgevingsnetwerk bestaat momenteel uit bijna 20 mensen, maar nog niet alle Drentse gemeenten zijn in het netwerk vertegenwoordigd. Wij zoeken vooral mensen uit de gemeenten Coevorden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld, maar ook mensen uit andere gemeenten zijn welkom!

De training

Er zijn geen kosten verbonden aan de training. We verwachten wel dat je na de training actief deel blijft uitmaken van het Drents Omgevingsnetwerk en deelneemt aan toekomstige activiteiten, kennissessies en bijeenkomsten.

Tijdens de training gaan we in op de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet. Daarnaast gaan we in op participatie en hoe invloed uit te oefenen op omgevingsvisies en -plannen en de besluitvorming hierover. Er is in de training ruimte voor inbreng van eigen casussen door deelnemers. Tenslotte is er aandacht voor het Omgevingsnetwerk, de doelen en de beoogde manier van samenwerken en uitwisseling.

Praktische informatie

De training bestaat uit 2 namiddagen/avonden en zal plaatsvinden op:

🗓️ Data: dinsdag 28 mei en dinsdag 11 juni 2024

🕑 Tijd: 16:30 – 21:00 uur

📍Locatie: Hoogeveen

Wij zorgen voor soep en broodjes. Aanmelden kan t/m maandag 6 mei 2024. Er is beperkt plek (24 personen), dus meld je snel aan.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe organiseert deze training in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe en IVN Natuureducatie.

Meer informatie?

Profiel Remco Mur

Remco Mur

Adjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe

0592-311150 E-mail LinkedIn
Profiel Judith van den Berg

Judith van den Berg

Ontwikkelaar Mooi, Natuurlijk en Voedzaam Drenthe

0592-311150 E-mail LinkedIn