Groene ruimte – Kennis

Kennis

Drenthe is een provincie met een rijke natuur, een mooi landschap, een relatief gezond milieu ene en donkere nacht. Ben je op zoek naar meer informatie over de wijze waarop de natuur in Drenthe is beschermd? Wil je meer weten over het planten van bomen? Zoek je cursussen natuur- en landschapsbeheer? Of ben je nieuwsgierig naar meer over de Omgevingswet of lichthinder? Je vindt hier alle informatie overzichtelijk op een rij. 

Kennisnetwerk Omgevingswet

Betrokken inwoners kunnen de belangen van natuur, milieu en landschap een stem geven binnen de Omgevingswet. Dat vraagt om kennis van de Omgevingswet en de belangrijkste veranderingen die deze nieuwe wet met zich meebrengt. Maar het vraagt ook kennis over het effectief op kunnen komen voor natuur, landschap en milieubelangen in de omgeving. Daarom nemen wij het initiatief om een (leer)netwerk van betrokken inwoners op te zetten zodat zij natuur-, landschap- en milieubelangen een stem kunnen geven. 

Biodiversiteit van bermen en boerenland

In het kader van Drenthe Zoemt werken we in Drenthe samen aan het vergroten van de biodiversiteit in de bermen en het boerenland. Door op www.heeldrenthezoemt.nl kennis te delen en te inspireren tot ecologisch beheer willen we de biodiversiteit behouden en vergroten. Zodat heel Drenthe ‘zoemt’ van de verschillende soorten flora en fauna.

Natuurbescherming

Via de Wet natuurbescherming is de gebiedsbescherming van Natura 2000-gebieden geregeld. Natura 2000 richt zich op het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden in heel Europa. Verder vormt ook het Natuurnetwerk Nederland een belangrijk beschermingskader voor de Drentse natuur. 

 • Lees meer

  Natura 2000
  In Drenthe zijn er veertien Natura 2000-gebieden die deel uitmaken van een Europees netwerk van natuurgebieden. Binnen die gebieden komen diersoorten en plantensoorten voor die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Per Natura 2000-gebied is een beheerplan opgesteld waarin maatregelen staan om de natuur te behouden en waar nodig te herstellen. 

  Meer informatie over de begrenzing, natuurdoelen en de beheerplannen van de Drentse Natura 2000-gebieden is hier vinden op de site van de provincie.  

  Voor bepaalde activiteiten of projecten in of rondom Natura 2000-gebieden is een natuurvergunning nodig. Dit geldt ook voor projecten die niet in of vlakbij een Natura 2000-gebied plaatsvinden, maar waarbij wel negatieve effecten op het gebied te verwachten zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan lawaai of extra stikstof. Kijk voor meer informatie hier. 

  Natuurnetwerk Nederland
  Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De bescherming van het NNN is door de provincie geregeld in de Provinciale Omgevingsverordening (POV) Drenthe. In principe zijn nieuwe activiteiten binnen het NNN niet toegestaan voor zover deze de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN significant schaden. Gemeenten mogen op grond van deze verordening dus in principe geen bestemmingsplannen vaststellen die het NNN schaden. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk, mits er sprake is van groot maatschappelijk belang, er geen reële alternatieven zijn en gecompenseerd wordt. 

  Meer informatie over het Natuurnetwerk Nederland in Drenthe en een kaart met de begrenzing vind je hier 

Kennis en advies over het planten van bomen

Wil jij aan de slag met het planten van bomen, maar ben je nog op zoek naar meer informatie? Op de website Plant een Boom Drenthe vind je alles voor particulieren, groepen, scholen en bedrijven. Denk daarbij aan een toolbox, instructies en advies van Plan Boom en Landschapsbeheer Drenthe. 

Ga naar Plant een Boom Drenthe

Cursussen natuur- en landschapsbeheer

Gaat je als vrijwilliger aan de slag in de natuur dan wil je natuurlijk weten hoe je bijvoorbeeld een fruitboom moet snoeien of een poel opschoont. Landschapsbeheer Drenthe biedt jaarlijks allerlei cursussen aan. Deze zijn gratis voor vrijwilligers van Landschapsbeheer Drenthe, en €30 voor niet-vrijwilligers. Wil je meer informatie?

Ga naar de site van Landschapsbeheer Drenthe

 

Duisternis en lichthinder

In vergelijking met andere delen van Nederland is Drenthe op veel plekken donker. Daardoor kun je in landelijk gebied nog de schoonheid van de donkere nacht ervaren. Duisternis is in de Omgevingsvisie Drenthe benoemd als één van de kernkwaliteiten van Drenthe. Een donkere nacht is belangrijk voor mens, dier en natuur.

 • Lees meer over de duisternis in Drenthe en lichthinder

  De Nationale Parken Drentsche Aa, Dwingelderveld en Drents-Friese Wold en de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen als duisternisgebied. In deze duisternisgebieden zet de provincie in op behoud van de duisternis. 

  De Natuur en Milieufederaties organiseren elk jaar de Nacht van de Nacht om bewustwording over het belang van duisternis te vergroten. Op de site van de Nacht van de Nacht vind je alle informatie over oorzaken en gevolgen van lichthinder en aanbevelingen voor bedrijven en gemeenten om lichthinder te voorkomen en verminderen.

  Wil je weten waar het licht is en waar donker in Drenthe? Bekijk dan de Hemelhelderheidkaart van Drenthe.