Energie en klimaat – Kennis

Kennis

Als het gaat over energie en klimaat, dan is er een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar op internet. Het is niet altijd eenvoudig door de bomen het bos nog te zien, of om het kaf van het koren te scheiden. Op deze pagina bieden we een op een aantal belangrijke onderwerpen overzicht van relevante informatiebronnen, uiteraard met een focus op kennis in Drenthe. 

Ik zoek betrokken organisaties

Er zijn heel veel partijen en organisaties actief rond de energietransitie. Niet alleen in Drenthe maar ook landelijk. In dit overzicht zetten we in het kort de belangrijkste spelers een rijtje. Daarnaast hebben we ook een overzichtje gemaakt van interessante websites die wij vanuit de NMF Drenthe voor ons werk met enige regelmaat gebruiken.

Ik wil betrouwbare informatie

De ontwikkelingen op het gebied van innovatieve technieken gaan erg snel. In het nieuws verschijnt met grote regelmaat een bericht over een uitvinding die de energieproblemen snel zou doen oplossen. Vaak is het lastig in te schatten of informatie wel betrouwbaar is. Als het gaat over duurzame tips en adviezen zijn er twee bronnen die we graag aan je meegeven.

  • Betrouwbare bronnen

    Landelijk is Milieu Centraal een goede en betrouwbare bron; daarnaast hebben we in Drenthe natuurlijk het Drents Energie Loket, waar je als inwoner van Drenthe ook telefonisch advies aan kunt vragen. 

    Als je wilt bijdragen aan de verduurzaming van de energie, is het natuurlijk ook goed om rekening te houden met de keuze van je energieleverancier. Want er zijn leveranciers die er specifiek voor kiezen om groene energie door te verkopen. Een mooi overzicht wordt jaarlijks samengesteld door de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur& Milieu en WISE.

Ik wil dat de natuur behouden blijft

Vanuit de NMF Drenthe besteden we samen met onze collega’s veel aandacht aan de vraag hoe we ervoor zorgen dat in de noodzakelijke energietransitie de natuur en biodiversiteit minimaal behouden blijven. Liever nog zorgen we er voor dat landschappelijke en natuurwaarden maar ook de biodiversiteit versterkt worden. In het kader van duurzaamheid is dat niet alleen een noodzakelijkheid, maar ook de wens van de meeste bewoners en gebruikers. 

Ik ben benieuwd hoe ver we al zijn

Er zijn verschillende sites waar je kunt zien hoe ver we al op weg zijn in onze opgave naar een energieneutrale leefomgeving. Landelijk is er bijvoorbeeld de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat die veel openbare data verwerkt in verschillende dashboards op thema. Een deel van deze informatie is eenvoudiger te raadplegen op de site Waar staat je gemeenteMet de RES Drenthe werken de Drentse gemeenten samen aan de energieopwek opgave. Dit proces wordt gemonitord. Wil je weten hoe ver we zijn in Drenthe, kijk dan hier!