Circulair – Ik wil mijn stem laten horen

Ik wil mijn stem laten horen

In het Drenthe van de toekomst gebruiken we minder grondstoffen en minder ruimte om in onze behoefte te voorzien. Alles wat we doen en laten is in balans met de natuur om ons heen. Draag jij zo’n circulaire samenleving een warm hart toe? Wil jij meehelpen om die transitie te versnellen? Op deze pagina geven we je een aantal tips om je stem te laten horen.  

Stem circulair of start een petitie

Bijna alle Drentse gemeenten onderschrijven de doelstelling van de Rijksoverheid om 100% circulair te worden. Wat dat in de praktijk precies betekent is vaak nog niet helemaal helder. Heeft jouw gemeente nog niet concreet uitgewerkt hoe ze toe willen werken naar een circulaire samenleving? Of heb je twijfels over de maatregelen en inspanningen? Dan kun jij je gemeente aansporen om meer te doen!

 • Bijvoorbeeld door…
  1. bij verkiezingen te stemmen op partijen die circulair beleid hebben uitgewerkt. Neem ook eens contact op met iemand van de kieslijst;
  2. Een brief te schrijven naar de gemeenteraad. Of organiseer een publiciteitsactie samen met medestanders;
  3. Een petitie te starten met je wijk-, dorp- of stadsgenoten. Dat kan heel gemakkelijk via petitie-websites als Avaaz of Petitie24. 

Oefen invloed uit via de omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt een groot aantal bestaande wetten en regelingen rond de leefomgeving. Denk aan wonen, werken, landbouw, natuur, landschap, milieu, energie en duurzaamheid, bouwen en luchtkwaliteit. Zaken die iedereen raken, want de Omgevingswet bepaalt welke regels er gelden in jouw omgeving. Voor een circulaire samenleving kunnen relevante kaders worden vastgelegd in de omgevingsvisie.  

 • Meer over de omgevingswet

  Bijvoorbeeld aan welke circulaire randvoorwaarden gebouwen zouden moeten voldoen en welke eisen er aan reclame-uitingen gesteld gaan worden. Maar ook welk soort bedrijven we nog op specifieke plekken willen en wat we als maatschappij van hen verwachten in relatie tot hun directe omgeving.  

  De Omgevingswet biedt kansen om invloed uit te oefenen op duurzaam jouw leefomgeving eruit komt te zien. En om zelf wat te doen tegen de achteruitgang van biodiversiteit en aan de klimaatcrisis. Grijp die kans! Meer informatie over de omgevingswet vind je hier. Of bekijk dit filmpje om te zien hoe jij invloed uit kan oefenen. De Natuur en Milieufederatie biedt een gratis training aan waarbij in wordt gegaan op de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet. Daarnaast zal het gaan over participatie en hoe invloed uit te oefenen op omgevingsvisies en -plannen en de besluitvorming hierover. 

Dien een klacht in tegen reclame of bedrijvigheid

Reclame is de kunstmest van onze schadelijke groei economie (zie bijvoorbeeld dit artikel). Bovendien ontsiert reclame op steeds meer plekken de openbare ruimte. In Frankrijk is er al een dorp dat dit soort uitingen verboden heeft. Ook bepaalde soorten bedrijven hebben in circulaire samenleving geen bestaansrecht meer. Denk bijvoorbeeld aan producenten van wegwerpproducten of grote vervuilers en nieuwe luchthavens.

 • Wat kun je doen

  Als bewoner kun je een tegengeluid laten horen door een klacht in te dienen, een tegenbeweging te organiseren of (zoals eerder op deze pagina besproken) brieven te schrijven naar de gemeenteraad of een petitie te starten. Je kan dit bijvoorbeeld samen doen met bestaande actie- of duurzaamheidsgroepen van bij jou in de buurt.

Meldpunten

Vermoed je dat er sprake is van bodem- of watervervuiling, illegale afvalstort of ervaar je stankhinder en/of geluidhinder? Er is een provinciaal Meldpunt Milieuklachten waar je al deze klachten 24 uur per dag en 7 dagen in de week kunt melden. De provincie handelt de klacht zelf af of zorgt dat de klacht bij de juiste instantie (waterschap of gemeente) terechtkomt. Of word je gek van die knipperende reclameverlichting die de hele nacht onnodig aan blijft? Meld het op www.maghetlichtuit.nl. Medewerkers van de Nacht van de Nacht nemen dan contact op met de gemeente of met het bedrijf met het verzoek er iets aan te doen.