Omgevingswet: Geef jij natuur, landschap en milieu straks een stem in jouw gemeente?

28 maart 2023

De Omgevingswet komt er aan!

Geef jij natuur, landschap en milieu straks een stem in jouw gemeente?

Drenthe in de ochtendmistOp 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Er gaat veel veranderen. De Omgevingswet vervangt een groot aantal bestaande wetten en regelingen rond de fysieke leefomgeving en gaat over wonen, werken, landbouw, natuur, landschap, milieu, energie, duurzaamheid, bouwen en luchtkwaliteit. Zaken die ons allen raken. De Omgevingswet bepaalt welke regels er gelden in je omgeving:  Waar komen nieuwe woningen, hoe hoog mag er gebouwd worden, waar en hoe wordt er energie opgewekt, en hoe kunnen natuur en landschap worden beschermd en/of versterkt?  

De gemeente krijgt hierbij meer verantwoordelijkheid en moet er voor zorgen dat burgers kunnen meedenken en meepraten over visies en plannen voor de fysieke leefomgeving binnen de gemeente. De Omgevingswet biedt kansen om als burger invloed uit te oefenen op hoe groen en duurzaam de fysieke leefomgeving er uit komt te zien. Maar ook om zelf wat te doen aan de klimaatcrisis en het herstel van biodiversiteit.

Ben jij straks de stem van natuur-, landschaps-, en milieubelangen in jouw gemeente? En wil jij graag:

  • In jouw gemeente zelf op een adequate en constructieve manier invloed uitoefenen op visies en plannen voor de fysieke leefomgeving en de besluitvorming hierover?
  • de natuur, het landschap en het milieu hierbij een stem geven en helpen beschermen, versterken en verbeteren?
  • Onderdeel zijn van het Omgevingsnetwerk van de Natuur en Milieufederatie Drenthe? Dit is een netwerk waarin we elkaar vanuit verschillende Drentse regio’s op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en de impact hiervan, we ervaringen en ideeën delen en we elkaar waar nodig ondersteunen om zo nog effectiever inbreng te kunnen leveren.

Meld je hier aan voor de gratis training ‘Omgevingswet en participatie’
en word lid van het Omgevingsnetwerk van de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

De training

Er zijn geen kosten verbonden aan de training. We verwachten wel dat je na de training actief deel blijft uitmaken van het Omgevingsnetwerk en deelneemt aan toekomstige activiteiten, kennissessies en bijeenkomsten.

Tijdens de training gaan we in op de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet. Daarnaast gaan we in op participatie en hoe invloed uit te oefenen op omgevingsvisies en -plannen en de besluitvorming hierover. Er is in de training ruimte voor inbreng van eigen casussen door deelnemers. Tenslotte is er aandacht voor het Omgevingsnetwerk, de doelen en de beoogde manier van samenwerken en uitwisseling.

Praktische informatie

De training bestaat uit 2 namiddagen/avonden en zal plaatsvinden op:

Dinsdag 9 mei en dinsdag 23 mei 2023
Tijdstip: 16:30 – 21:00 uur
Locatie: MFC de Boerhoorn te Rolde 

Aanmelden kan t/m maandag 24 april 2023. Er is beperkt plek (24 personen), dus meld je snel aan. We streven naar een gelijkmatige verdeling van deelnemers uit de verschillende gemeenten.

Meld je hier aan voor de gratis training!

Geef jij natuur, landschap en milieu straks een stem in jouw gemeente?

Meld je dan nu aan!

Meer informatie?

Profiel Remco Mur

Remco Mur

Adjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe