Natuurlijk Drenthe

Natuurlijk Drenthe

Natuurlijk Drenthe is een Drenthe met een gezonde en gevarieerde natuur. Een Drenthe waarin grotere natuurgebieden en de natuur daarbuiten een netwerk vormen en onderling verbonden zijn. Samen werken we aan een veerkrachtig netwerk van natuurgebieden, bloemrijke bermen, slootkanten en groene woon- en werkgebieden, waar mens en natuur van kunnen genieten.

Wij:

  • Dragen via het stimuleren van provinciale samenwerking bij aan realisatie van een robuust netwerk van Drentse natuurgebieden.
  • Maken ons sterk voor verbetering van de omgevingskwaliteit en groei van de biodiversiteit buiten de natuurgebieden.
  • Stimuleren een provinciebreed netwerk van bewoners en beheerders die zich inzetten voor soortenrijke bermen en sloten door de hele provincie.
  • Bevorderen in dit geheel de samenwerking met inwoners, natuurwerkgroepen, gemeenten, waterschappen, provincie, grondeigenaren.

Op de hoogte blijven en meepraten?

Wil je op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten over Natuurlijk Drenthe?