Energieneutraal Drenthe

Energieneutraal Drenthe

Energieneutraal Drenthe is voor een groot deel zelfvoorzienend, klimaatvriendelijk en CO2 neutraal. Een provincie waarin we door slim gebruik en nieuwe technieken veel minder energie gebruiken en méér duurzaam opwekken. Dat betekent dat ons energiegebruik geen afvalstoffen veroorzaakt en dat we op termijn alleen energie winnen uit hernieuwbare bronnen.

Wij:

  • Staan voor een duurzaam energiebeleid dat gebaseerd is op een breed gedragen lange termijnvisie.
  • Ondersteunen initiatieven van burgers en bedrijven die samen duurzame energie willen opwekken en/of samen energie willen besparen.
  • Stimuleren Drentse overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties om de energieneutrale ambitie te onderschrijven en hieraan actief bij te dragen.
  • Initiëren innovatieve energiebesparingsprojecten en participeren in de doorontwikkeling van een lokale duurzame energievoorziening.

Op de hoogte blijven en meepraten?

Netwerk in kaart

  • Natuur- en Milieugroepen kaart: In Drenthe zijn veel groepen actief bezig met het natuur- en milieuthema’s. Kiek op de kaart om een goed overzicht te krijgen van deze groepen!

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten over Energieneutraal Drenthe?