Jelte Sikkema

Jelte Sikkema

Het Drents Energieloket is voor iedereen die vragen heeft omtrent het verduurzamen van de eigen woning. Sommigen willen weten welke isolatiemaatregel geschikt is voor hun woning. Anderen vragen zich af wat de uitwerking van landelijk beleid zal zijn op hun persoonlijke situatie. Vaak gaan de vragen ook over financiële regelingen zoals leningen en subsidies. Met veel plezier denk ik mee met de mensen die contact zoeken met het Energieloket en help ik ze zo goed mogelijk op weg. Ik merk dat er veel waardering komt voor hetgeen we doen en dat doet me goed.

Bij het Energieloket moeten we natuurlijk op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Wat is het effect van het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepaneelbezitters? Hoe gaat het Klimaatakkoord zijn uitwerking hebben op de inwoners van Drenthe? We zitten er bovenop en delen de kennis graag met inwoners van onze provincie. Ik draag op deze manier mijn steentje bij aan de transitie waar we allemaal mee te maken gaan krijgen.

Ik ben opgeleid tot geograaf en heb jaren in het onderwijs gewerkt als docent Aardrijkskunde. Het delen van kennis komt nu nog steeds aan bod, alleen op een heel ander vlak en op een heel andere manier.

NMF Drenthe voelt als een warm nest. Ik voelde me vanaf de eerste dag welkom en ga met veel plezier naar mijn werk.