Jan Grotenhuis

Jan Grotenhuis

De afgelopen decennia heb ik met veel raakvlakken van het werk van de Natuur- en Milieufederatie te maken gehad. Met werkgevers als Landschapsbeheer Drenthe en de Provincie Drenthe was heel Drenthe ook mijn werkterrein. Als vrijwilliger ben ik ook actief op vele groene fronten, bij het IVN, de Werkgroep Avifauna Drenthe, het Jeneverbesgilde en ook als (vogel)onderzoeker voor Sovon en de natuurbeheerders. Drenthe is nog steeds een provincie met vele kwaliteiten. Soms staan deze fors onder druk en persoonlijk maak ik mij daar ook zorgen over.

Aan de andere kant laat juist de NMF Drenthe zien dat er vele mogelijkheden liggen voor ontwikkelingen (in mijn ogen kansen) om goed en verstandig met onze basiskwaliteiten om te gaan. Dat is een manier van denken en handelen. Dat spreekt mij aan en ik wil mij daar graag de komende jaren voor inzetten om dat mee vorm te geven.