Ineke Noordhoff

ineke noordhoffIneke Noordhoff

In Midlaren, waar ik woon, koester ik de natuur om me heen: tuinen, weilanden met paarden en koeien, overbosjes, de heide op de Vijftig Bunder en de welvingen in het beekdal. Landschappelijke diversiteit, daar geniet ik van. Nu we bezig zijn ons landschap ingrijpend te verbouwen in verband met de energietransitie en klimaatverandering, is het des te belangrijker goed te weten waar ‘ons goud’ zit en daar zorgvuldig mee om te gaan.

Noorderbreedte, het tijdschrift waarvan ik hoofdredacteur ben, gaat over landschap en leefomgeving in ons mooie Noord-Nederland. We proberen het debat daarover te verdiepen en nodigen kunstenaars uit daarbij te helpen. Maar er is meer nodig. Daarom denk ik graag mee met de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Foto: Sebastiaan Rodenhuis Fotografie