Herman Brink

Herman Brink

In het verleden ben ik actief geweest als lid en voorzitter van de Natuur- en Milieugroep Midden-Drenthe,  later de stichting Duurzaam Midden-Drenthe, en groene bestuurder in o.a. het waterschap Reest & Wieden.

Vanwege mijn werk op de Friese Waddeneilanden en nu in Overijssel voor Staatsbosbeheer, heb ik nevenactiviteiten op een laag pitje gezet. Maar voor de Natuur- en Milieufederatie, die ik goed ken vanuit mijn eerdere werk voor Staatsbosbeheer in Drenthe, en de activiteiten in Midden-Drenthe, maak ik graag tijd en ruimte. Het is een enthousiaste, gedreven club professionals, die, zeker ook in deze tijd, veel goed werk verzetten op het vlak van bewustwording. In deze tijd van overweldigende informatiestroom en oneindige keuze in wat we kunnen en doen, is het bieden van hulp in de wereld van duurzaamheid en respectvol omgaan met onze omgeving meer nodig dan ooit. Per slot van rekening hebben we de aarde te leen van onze kinderen…