Training Energieboswachter

Training Energieboswachter (start 9 april)

Vind je de energietransitie én natuur belangrijk – en wil je meer leren over de combinatie van zonneparken en windmolens met natuur en biodiversiteit? Ben je actief bij een Drentse natuur-, landschaps- of energiegroep of wil je als betrokken inwoner je kennis vergroten? Meld je dan nu aan voor de Training Energieboswachter! In april gaan we van start.

Om de klimaatdoelen te halen, is het van groot belang dat de energietransitie wordt versneld. Tegelijkertijd staat de Nederlandse natuur onder druk. Natuurinclusieve zonneparken en windmolens zijn daarom hard nodig! Als Energieboswachter weet je straks hoe deze plekken biodiverser en natuurinclusiever kunnen worden – en kun je jouw essentiële (lokale) kennis en inzichten inzetten om projectontwikkelaars en beleidsmakers te helpen bij hun plannen. Of misschien start je wel je eigen natuurinclusieve energieproject!

Met de Training Energieboswachter word je in 3 maanden tijd opgeleid tot burgerexpert voor natuurinclusieve zonneparken en windmolens. Onder leiding van deskundige gastsprekers krijg je de tools en informatie die nodig zijn om zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit, zowel voor nieuwe als bestaande projecten.   

Meld je hier direct aan!

Resultaat: wat levert de training op?

 • Veel kennis over ecologische meerwaarde bij zon- en windprojecten 
 • Handvatten om locaties te beoordelen en bestemmingsplannen te interpreteren 
 • Praktijkervaring (oefen met een zelfgekozen zon- of windproject) 
 • Interessant en leuk netwerk: je wordt onderdeel van een expertpool en houdt contact met andere Energieboswachters 
 • Je zet je in voor een actueel en maatschappelijk relevant vraagstuk 
 • Officieel certificaat ‘Training Energieboswachter’ 

Kortom, jij weet na deze training beter hoe je natuurinclusieve energieprojecten kunt vormgeven! 

Programma

De training omvat 7 avonden (op dinsdag avond) waarvan 3 verdiepende kennissessies, 2 regionale bijeenkomsten en 2 online vragenuurtjes. Daarnaast werk je samen met andere deelnemers aan praktijkopdrachten. De totale tijdsinvestering bedraagt zo’n 40 uur, waarvan 20 uur voor zelfstudie en praktijkopdrachten. 

 • Startbijeenkomst
  >

  Datum: dinsdag 9 april > Tijd: 19:30 – 21:00 uur > Locatie: live in Assen Tijdens deze avond krijg je uitleg over de opzet van de training en de praktijkopdracht. We vertellen over de basisprincipes van biodiversiteit bij energieprojecten met behulp van ‘de biodiversiteitsimpactladder’. Verder is er ruim de tijd voor kennismaking en het stellen van vragen.

 • Kennissessie 1: RUIMTE
  >

  Datum: dinsdag 16 april > Tijd: 19:30 – 21:00 uur > Locatie: Online, met mogelijkheid om samen te kijken in Assen Hoe is de natuur in Nederland beschermd? Hoe ontwikkel je een project en welke rol spelen planprocedure en gebiedsanalyse daarin? Ook bekijken we welke informatie we kunnen halen uit toetsing op juridische- en beleidskaders.

 • Bespreking praktijkopdracht #1
  >

  Datum: Dinsdag 23 april > Tijd: 19:30 – 20:30 uur > Locatie: live in Assen Tijdens deze bespreking kunnen deelnemers vragen stellen over de praktijkopdracht, is er ruimte voor toelichting over de relevante lokale beleidskaders en is er ruimte voor intervisie tussen de verschillende groepjes.

 • Kennissessie 2: ZON
  >

  Datum: dinsdag 7 mei > Tijd: 19:00 – 21:00 uur > Locatie: Online, met mogelijkheid om samen te kijken in Assen Deze sessie richt zich op de ecologische risico’s en kansen bij zonprojecten. Hierbij bekijken we wat de mogelijkheden zijn binnen de projecten.

 • Kennissessie 3: WIND
  >

  Datum: Dinsdag 14 mei 2023 > Tijd: 19:00 – 21:00 uur > Locatie: Online, met de mogelijkheid om samen te kijken in Assen Deze sessie richt zich op de ecologische risico’s en kansen bij windprojecten. Hierbij bekijken we wat de mogelijkheden zijn binnen de projecten.

 • Bespreking praktijkopdracht #2
  >

  Datum: dinsdag 21 mei > Tijd: 19:30 – 20:30 uur > Locatie: live in Assen Tijdens deze bespreking kunnen deelnemers vragen stellen over de praktijkopdracht, krijgen deelnemers toelichting op de feedbackrapporten van praktijkopdracht #1, is er ruimte voor toelichting over de relevante lokale beleidskaders en is er ruimte voor intervisie tussen de verschillende groepjes.

 • Slotbijeenkomst
  >

  Datum: dinsdag 4 juni > Tijd: 19:30 – 21:00 uur > Locatie: live in Assen Tijdens deze feestelijke slotbijeenkomst presenteren de groepjes hun ‘integraal advies’, ontvangen de deelnemers hun certificaat, is er een terugblik en evaluatie op de training en kijken we gezamenlijk naar de toekomst: hoe verder?

Praktische informatie & inschrijven 

 • Wie is de doelgroep?

  Deze training is onmisbaar voor energiecoöperaties en iedereen die actief is in een lokale natuur- en milieuorganisatie. Daarnaast zijn geïnteresseerde burgers vaak ook welkom om deel te nemen aan de training. Het is aan de betreffende NMF om hierover te besluiten. Voorkennis over de energietransitie of ecologie is niet vereist, wel een leergierige en open houding.

 • Waar ligt de focus van de training?

  De training is toegespitst op zonne- en windprojecten op land, niet op andere energietechnieken. De training focust zich primair op de omgang met natuurwaarden en gaat secundair over landschap. Andere belangrijke aspecten, zoals de business case, gezondheid en woongenot vallen buiten de scope van deze training. De focus ligt op kennisontwikkeling en training, niet op het bepalen van standpunten over de wenselijkheid van zon- en windprojecten.

 • Hoeveel tijd ben ik kwijt aan de training?

  Van deelnemers verwachten we dat ze alle 7 avonden bijwonen en een tweetal praktijkopdrachten uitvoeren. De totale tijdsinvestering bedraagt zo’n 40 uur, waarvan 20 uur voor zelfstudie en de praktijkopdrachten.

 • Wat kost het?

  De training kost €49,00 per persoon. Voor deze training geldt een annuleringsregeling: €25,00 bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training €49,00 bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de training. Er is een regeling beschikbaar voor mensen met een laag inkomen.  

 • Selectieprocedure

  De Training gaat door bij minimaal 10 deelnemers en er is plek voor maximaal 20 deelnemers. Per lokale organsatie laten we maximaal 3 deelnemers toe. De komende tijd zullen we de aanmeldingen verzamelen en nemen we contact op met je op voor een korte kennismaking. Indien nodig maken we een selectie, hierbij houden we een goede spreiding in de gaten. Uiterlijk 3 weken voor de start van de training, op 16 maart, maken we bekend wie kan deelnemen aan de Training. Je kunt je tot 15 maart inschrijven. Tot die tijd kun je met vragen en opmerkingen altijd terecht bij projectleider Jannetje Kolijn via j.kolijn@nmfdrenthe.nl of 0592-311150.

 

Organisatie

Deze training is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. De training wordt gelijktijdig bij verschillende provinciale Natuur en Milieufederaties gegeven, waardoor er bij de drie inhoudelijke kennissessies ook deelnemers van andere federaties aanwezig zijn. De overige bijeenkomsten zijn enkel met de eigen provinciale deelnemers. 

Meld je nu aan!

Onze Training Energieboswachter biedt jou de kans om je kennis te vergroten en een actieve rol te spelen!

Meld je nu aan!

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

Profiel Jannetje Kolijn

Jannetje Kolijn

Ontwikkelaar Energieneutraal Drenthe