Wetsvoorstel stikstof biedt schijnoplossing

15 oktober 2020

Wetsvoorstel stikstof biedt schijnoplossing

Door vast te houden aan de helft van de benodigde stikstofreductie, kiest het kabinet opnieuw voor een papieren oplossing ten koste van onze natuur. Daarmee sorteren we voor op een volgende stikstofcrisis. Dat concluderen LandschappenNL, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland, het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederaties in reactie op het stikstofwetsvoorstel. De organisaties doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om toekomstgerichte keuzes te maken en het advies van de Commissie Remkes in het wetsvoorstel over te nemen.

De achteruitgang van de natuur is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen door decennialange opeenstapeling van stikstofneerslag, verdroging en een afname van het leefgebied. Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten: Als niet op de rem wordt getrapt om de uitstoot van stikstof te halveren, zoals de commissie Remkes adviseert, verliezen we de komende tien jaar onze meest kwetsbare natuur.”

Natuur ter discussie

Onlangs bleek andermaal uit onderzoek in opdracht van minister Schouten dat schrappen of verplaatsen van Natura 2000-gebieden of -doelen niet tot de mogelijkheden behoort. Van den Tweel: “Het kabinet wil desondanks opnieuw naar Brussel om onze beschermde natuur ter discussie te stellen. Keer op keer is dit al geprobeerd, en keer op keer is het antwoord: ga de natuur helpen. De weg naar Brussel is niet de oplossing van het probleem. De oplossing van het probleem is de schade aan de natuur te herstellen, de natuur te versterken en de stikstofuitstoot te halveren.”

Geen tijd te verliezen

Femke Dingemans laat namens de Natuur en Milieufederaties weten teleurgesteld te zijn dat het kabinet niet verder gaat dan een emissiereductie van stikstof van 26%, terwijl Commissie Remkes vraagt om 50%. Daarbij geeft het Kabinet de provincies nog steeds geen heldere kaders mee over reductiedoelstellingen per gebied. “Dit maakt het werk in de provincies er niet makkelijker op en zo verliezen we kostbare tijd in de aanpak van het stikstofprobleem en herstel van de natuur”, aldus Femke Dingemans.