Werk aan de winkel voor het kabinet: zorg dat we de klimaatdoelen wél halen

1 november 2022

Werk aan de winkel voor het kabinet: zorg dat we de klimaatdoelen wél halen

Energietuinen partner Zonneweide ’t Veen combineert de opwek van duurzame energie met natuur, recreatie en sociale projecten.

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) laat overduidelijk zien dat klimaatbeleid van het kabinet bij lange na niet voldoende oplevert om de klimaatdoelen te halen. Het kabinet heeft zichzelf als doel gesteld om 60% CO2-reductie te behalen, maar het PBL laat zien dat het met het huidige kabinetsbeleid geen enkele sector lukt om zijn CO2-uitstoot voldoende te verminderen. De totale CO2-reductie blijft steken tussen de 39-50% CO2-reductie.

Lees de uitkomsten van de KEV 2022

Dit vinden we heel verontrustend, zo stellen we in onze reactie samen met Natuur & Milieu. We hebben wereldwijd te maken met een recordniveau aan broeikasgassen in de atmosfeer. Uit het nieuwste onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat we wereldwijd afstevenen op minimaal 2,8 graden opwarming. En dan lukt het zelfs een welvarend land als Nederland niet om zijn eigen klimaatdoelen te halen.

Terwijl het wel degelijk mogelijk is om de klimaatdoelen te halen, benadrukken de organisaties. Maar er is niet veel tijd meer, dus het kabinet moet versnellen en nú daadwerkelijk kiezen voor doeltreffend klimaatbeleid.

Dat houdt onder andere in het huidige beleid versnellen, maar daarnaast ook aanvullend beleid bepalen. Het is daarbij van groot belang dat alle sectoren hun aandeel aan de verduurzaming leveren. Naast megatonnen levert dit in de samenleving ook meer steun en begrip op voor klimaatbeleid. De milieuorganisaties roepen het kabinet daarom op om de volgende maatregelen te nemen:

Maatregelen om klimaatgat te dichten

  • Verplicht de industrie om het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk af te bouwen.
  • Zorg ervoor dat stroomleveranciers per 2035 100% duurzame stroom aanbieden.
  • Betrek het klimaat in het toekomstige landbouwbeleid. Minder dieren per hectare landbouwgrond vermindert de uitstoot van de landbouw aanzienlijk.
  • Voer zo snel mogelijk een CO2-plafond voor de luchtvaart in, zodat de luchtvaart verplicht wordt ook een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland.
  • Tenslotte benadrukken de organisaties het belang van rekeningrijden, waarbij de heffing bepaald wordt door hoe vervuilend een voertuig is.