Waarom er een provinciale stop moet komen op reclamemasten

4 april 2022

Waarom er een provinciale stop moet komen op reclamemasten

Van de gemeente Hoogeveen mag tankstation Green Planet een reclamemast van 30 meter hoogte langs de A28 bij Pesse bouwen. Na twee masten bij Hoogeveen en een mast bij Assen Noord wordt dit al de vierde reclamemast langs de A28. Als we niet uitkijken, volgen er nog velen. Dat mag zeker niet gebeuren. Wij pleiten er daarom voor dat de provincie in de nieuwe Omgevingsvisie paal en perk aan reclamemasten stelt. Waarom? Dat leggen we uit.

Op 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen na jarenlange discussie eindelijk het bestemmingsplan voor Green Planet vastgesteld. Wij hebben hier eerder al samen met Natuurmonumenten bezwaar tegen gemaakt. Hoofdpunt van ons bezwaar vormde de reclamemast van 50 meter hoogte  met een verlichte aardbol en twee grote led-schermen die Green Planet op basis van het bestemmingsplan langs de A28 kon bouwen. Ook vele omwonenden hadden hier bezwaar tegen gemaakt.

Na de bezwaren heeft de gemeenteraad het bestemmingplan enigszins gewijzigd. De Gemeenteraad heeft niet alle wensen van Green Planet gehonoreerd. De hoogte van de reclamemast is beperkt tot 30 meter en ledverlichting is niet toegestaan. Daarnaast moet de verlichting ’s avonds om 21.00 uur uit.

Meer reclamemasten in Drenthe?

Hoewel we blij zijn met de aanpassingen, hadden we liever geen reclamemast gehad op deze plek. Het is zeer onwenselijk dat op grond van financiële belangen van individuele ondernemingen reclamemasten kunnen worden geplaatst. We maken ons dan ook zorgen over de precedentwerking voor de rest van de provincie. Nu akkoord is gegeven op deze mast, zijn we bang dat er in de toekomst nog meer zullen worden geplaatst.

We zien namelijk al dat reclame oprukt langs de snelwegen. In Drenthe gebeurt dit vooral langs de A28. Na de twee traditionele reclamemasten bij Hoogeveen, verscheen in 2018 bij Assen Noord de 25 meter hoge reclamemast met ledverlichting. Nu komt daar ook nog een reclamemast in Pesse bij. Daarnaast is het ook nog mogelijk om een 25 meter hoge reclamemast bij Assen Zuid te plaatsen.

Aantasting van Drentse landschap

Deze reclamemasten hebben natuurlijk individueel al veel impact, maar de opeenvolging van reclamemasten heeft dat des te meer. De verlichte masten tasten het Drentse landschap en de kwaliteit van de duisternis aan, unieke waarden waar we als Drenthe trots op moeten zijn.

College van Rijksadviseurs: geen nieuwe reclamemasten

Daarnaast gaat de goedkeuring van deze verlichte reclamemast in tegen het advies van het College van Rijksadviseurs dat in oktober 2020 het Rijk adviseerde om nieuwe reclamemasten langs snelwegen te verbieden. Ook vindt het College dat bestaande reclamemasten niet mogen worden omgebouwd naar masten met LED-schermen. LED-schermen zijn namelijk veel penetranter dan de traditionele doeken en panelen.

Nog geen verbod

Helaas heeft het Rijk tot nu toe nog geen verbod uitgevaardigd. Nu de provincie Drenthe volgend jaar aan de slag gaat met de actualisatie van de Omgevingsvisie, is dat hét moment om het advies van het College van Rijksadviseurs mee te nemen. Dat betekent een provinciaal verbod voor nieuwe reclamemasten en een verbod om bestaande reclamemasten om te bouwen naar masten met ledverlichting. Alleen zo kunnen we de unieke kwaliteiten van Drenthe behouden.

 

““Deze dubbele ontwikkeling – meer borden en meer led – is een aanslag op een van de onze kostbaarste vermogens: onze aandacht. Juist omdat we steeds meer tijd zoomend, app’end en netflixend doorbrengen, verdienen de rust, de schoonheid en de troost die landschappen bieden alle bescherming.” ”

College van Rijksadviseurs