Uitreiking Harry de Vroome Penning 2021 en Groene Anjer Prijs

14 oktober 2021

Uitreiking Harry de Vroome Penning 2021 en Groene Anjer Prijs

Initiatieven en projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap in Drenthe: die omarmen we bij de Natuur en Milieufederatie Drenthe van harte. Daarom zijn we blij dat een aantal initiatieven afgelopen woensdag in het zonnetje werd gezet met de Harry de Vroome Penning en de Groene Anjer Prijs! De Harry Vroome Penning 2021 is uitgereikt aan het kunstenaarscollectief Allemansgoed Terheijl. Daarnaast heeft de jury besloten dit jaar een extra penning uit te reiken als aanmoedigingsprijs aan het burgerinitiatief Land van Ons. De Groene Anjer Prijs ging naar Vereniging de Hamerlanden.

De Koepelkerk van Veenhuizen vormde vandaag het decor voor de gezamenlijke prijsuitreiking van de eerste Groene Anjer Prijs van het Prins Bernard Cultuurfonds en de Harry de Vroome Penning 2021. Uit alle inzendingen is het project van Kunstenaarscollectief Allemansgoed Terheijl gekozen als winnaar. In het juryrapport over Allemansgoed Terheijl staat: ‘Op een hoogstaande artistieke wijze heeft dit collectief in het gebied Terheijl de relatie tussen bodem, water, natuur en cultuurhistorie verbeeld. De kunstobjecten zijn alle vervaardigd van ter plaatse voorkomend bodemmateriaal (potklei en diverse glaciale en periglaciale zandsoorten). De ontmoeting met deze objecten maakt de wandelaar nieuwsgierig naar het hoe en waarom. De toelichting is prachtig vervat in een handzame brochure en op een uitgebreide website.’

Gemeente Noordenveld als initiator

De gemeente Noordenveld is de initiator van dit project geweest. Zij heeft kunstenaars gevraagd met hedendaagse beeldende kunst Landgoed Terheijl meer levend, beleefbaar en herkenbaar te maken en daarmee een nieuwe culturele laag toe te voegen aan het landschap. Terheijl, als onderdeel van de landgoederenzone Nienoord – Terheijl – Mensinge, is de groene ruggengraat van het gebied tussen Leek en Roden. Drie kunstenaars hebben besloten als tijdelijk kunstenaarscollectief de opdracht aan te nemen. Het resultaat is Allemansgoed Terheijl. Vanwege de gedrevenheid en de volharding van de kunstenaars, die met steun van de gemeente en de betrokkenheid van de bewoners dit landschap zoveel aandacht hebben gegeven, heeft de werkgroep de Harry de Vroome, waar de Natuur en Milieufederatie onderdeel van is, besloten de prijs aan dit kunstenaarscollectief toe te kennen. Hoewel er bij de uitvoering geen sprake is van een sterk structurerende landschappelijke ingreep, ontrafelt dit educatieve kunstproject de geheimen van de landschapsgenese op een intrigerende wijze. Dit strookt volledig met het gedachtengoed van Harry de Vroome, die in zijn ontwerpen steeds duidelijk voortborduurde op de ontstaansgeschiedenis van het landschap.

Aanmoedigingsprijs

Het burgerinitiatief Land van Ons is een voorbeeld waarbij burgers zelf de regie in handen nemen. De coöperatie, gestart in 2019, koopt landbouwgrond op voor herstel van biodiversiteit en landschap. Inmiddels heeft Land van ons 15.000 leden. De missie van de coöperatie is een kentering te bewerkstelligen in het verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit ons landschap en het uitputten van grond. De werkgroep is zeer onder de indruk van de missie van Land van Ons. Dit initiatief past volledig bij het gedachtengoed van Harry de Vroome. Daarom heeft de werkgroep besloten een extra penning als aanmoedigingsprijs toe te kennen aan Land van Ons. Goed voorbeeld doet hopelijk volgen.

Vereniging de Hamerlanden wint Groene Anjer Prijs

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe reikte dit jaar voor het eerst de Groen Anjer Prijs uit. De prijs ging dit jaar naar Vereniging de Hamerlanden. Deze vereniging van bewoners uit het buurtschap Kostvlies heeft een voormalige zandwinplas aangekocht en houdt zich bezig met het onderhoud en beter toegankelijk maken van dit bied.