Uitreikingen Harry de Vroome-Penning en Groene Anjer Prijs uitgesteld

23 april 2020

Uitreiking Harry de Vroome-Penning 2020 in verband met Corona afgelast

Door het Coronavirus zijn we in ruim een maand tijd verworden tot een anderhalvemeter-samenleving. Sociale onthouding in de publieke ruimte is door het Rijk, in nauwe samenwerking met het RIVM, voorgeschreven met het doel de pandemie in te dammen bij het ontbreken van een vaccin tegen COVID-19. Om die reden heeft Het Drentse Landschap onlangs besloten alle evenementen en activiteiten die tot en met 1 juni op de agenda staan af te gelasten. Omdat duidelijk is geworden dat ook na 1 juni de anderhalvemeter-afstandsregel van kracht zal blijven, heeft Het Drentse Landschap besloten de uitreiking van de Harry de Vroome Penning op 25 juni 2020 af te gelasten.

De Harry de Vroome-Penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan inspirerende projecten of initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap in Drenthe. Centraal daarbij staat een duurzame kwaliteitsbevordering van het landschap. Dit kan gaan om landschapsprojecten, gebouwen/ bouwwerken of infrastructuur. Op de oproep om voor 11 april projecten en initiatieven voor te dragen voor de Harry de Vroome-penning 2020 is goed gehoor gegeven. Er zijn mooie initiatieven en projecten voorgedragen.

De Harry de Vroome-werkgroep die zich bezighoudt met de jurering van de inzendingen voor de Harry de Vroome-Penning 2020 heeft besloten, nu er geen uitreiking plaats kan vinden, de toekenning van de prijs een jaar door te schuiven. Op 25 juni 2020 zou tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe (PCB Drenthe) in de Margaretha kerk in Odoorn de Harry de Vroome-Penning 2020 én de eerste Groene Anjer Prijs van de PCB Drenthe uitgereikt worden.

Samen met het PBC Drenthe heeft Het Drentse Landschap besloten dat de uitreiking verplaatst gaat worden naar 2021. Inzendingen die zijn ingediend voor 2020 zullen meegenomen worden in de beoordeling van volgend jaar. De inzenders zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

Eerdere winnaars van de Harry de Vroome penning

  • 2018 – Stichting Drents Heideschaap voor de nieuwbouw van de schaapskooi in Ruinen. Daarnaast zijn er twee oeuvreprijzen uitgereikt; aan Bernhard Hanskamp en Jan Grotenhuis.
  • 2016 – Landschapsarchitect Aleks Droog van Parklaan Landschapsarchitecten voor de geluidwal langs en het ecoduct over de A28 ter plaatse van het Dwingelderveld.
  • 2014 – Architect Cor Kalfsbeek en landschapsarchitect Ank Bleeker voor hun samenwerking bij de realisatie van nieuwe landgoederen in Drenthe.

Lees het originele artikel hier.

Uitstel uitreiking Groene Anjer Prijs

Vanwege de maatregelen rondom de Coronacrisis gaat de geplande uitreiking op 25 juni 2020 van De Groene Anjer Prijs niet door. Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe beraadt zich op een nieuwe datum in het voorjaar van 2021. Zodra deze datum bepaald is brengen wij u op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met: Alie Brinks, ambtelijk secretaris Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, telefoon (0592) 365 346 of per mail groeneanjerprijs@cultuurfonds.nl.

Profiel Judith van den Berg

Judith van den Berg

Ontwikkelaar Mooi, Natuurlijk en Voedzaam Drenthe