Tool voor inwonersevaluatie zonneparken gelanceerd 

5 april 2023

Tool voor inwonersevaluatie zonneparken gelanceerd 

De energietransitie is in volle gang. Op veel plekken in Drenthe zijn de afgelopen jaren zonneparken verrezen om duurzame energie op te wekken. Dat is belangrijk om de CO2 uitstoot te verminderen en klimaatverandering te stoppen. Maar wat vinden omwonenden eigenlijk van de gerealiseerde projecten? Voldoen deze aan hun verwachtingen en aan de plannen? Om daar antwoorden op te vinden ontwikkelde de Natuur en Milieufederatie Drenthe een simpele en effectieve methodologie om inwoners in staat te stellen om gerealiseerde zon-op-land projecten te evalueren. En om concrete voorstellen te formuleren om mogelijke tekortkomingen alsnog aan te pakken.

De schouw bij zonnepark Daalkampen.
De schouw bij zonnepark Daalkampen.

Plichten van ontwikkelaars

Een zonnepark heeft per definitie een grote impact op de directe omgeving. Daarom is de ontwikkelaar verplicht om voorafgaand aan de bouw van een zonnepark omwonenden te betrekken bij de planvorming. In de plannen nemen ontwikkelaars op welke maatregelen zij zullen nemen om een zonnepark landschappelijk goed in te passen, de schade aan de natuur te beperken of zelfs meerwaarde te creëren voor de natuur.  

Maar wat komt er van deze plannen terecht? En hoe kijken omwonenden naar de gerealiseerde parken? Wat vinden zijn van de ruimtelijke inpassing en de beoogde plus op natuur? En op welke manier zijn zij betrokken geweest bij de planvorming en het ontwerp? Op welke manier delen zij mee in de opbrengsten? En is dit allemaal conform de plannen? En ten slotte, welke maatregelen zijn er mogelijk om de situatie alsnog te verbeteren? 

Evalueren met een effectieve tool

Om daar antwoorden op te vinden ontwikkelde de Natuur en Milieufederatie Drenthe de Inwonersschouw Zonneparken, een simpele en effectieve methodologie om inwoners in staat te stellen om gerealiseerde zon-op-land projecten te evalueren. En op basis daarvan in gesprek te gaan met de gemeente en ontwikkelaar om mogelijke tekortkomingen daadwerkelijk aan te pakken.  

Zonnepark Daalkampen als testcase

De eerste inwonersschouw vond afgelopen december plaats rond zonnepark Daalkampen in Borger. Op basis van de schouw hebben omwonenden een aantal concrete maatregelen geïdentificeerd om de landschappelijke inpassing en natuurwaarden van het park te verbeteren en de overlast voor de omgeving te verminderen. Een voorbeeld van zo’n maatregel is het aanbrengen van een aarden wal met dichte struiken op de erfgrens met een woning. Zo worden het zicht op het hekwerk en het zonnepark, maar ook de geluidsoverlast verminderd. De inwoners zijn hier nu over in gesprek met de verantwoordelijke wethouder. 

Oproep

Is er bij jou in de buurt ook een zonnepark gerealiseerd en wil jij ook een inwonersschouw organiseren? Neem dan contact op met Remco Mur, Natuur en Milieufederatie Drenthe. 

Vragen?

Profiel Remco Mur

Remco Mur

Adjunct-directeur & Ontwikkelaar Mooi Drenthe