Toekomstbestendig en biodivers boeren

8 juni 2020

Toekomstbestendig en biodivers boeren

De provincie Drenthe heeft samen met de landbouwsector en belangenorganisaties een programma gemaakt voor het stimuleren en versterken van een toekomstgerichte landbouw en agribusiness in Drenthe. Omdat met name de melkveehouderij de komende jaren voor forse uitdagingen staat, wordt de sector geholpen om te verduurzamen door de Groenmanifestpartners.

De Groenmanifestpartners zijn LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Ambitie

De gezamenlijke ambitie van deze partners is dat er in 2020 in Drenthe zoveel als mogelijk sprake is van gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau. Drentse melkveebedrijven horen in 2020 tot de top in duurzame grondgebonden melkveehouderij en zijn gericht op een duurzame productie. Dat is goed voor een toekomstbestendige Drentse landbouw en voor de Drentse natuur.

Een goed voorbeeld

Een van de deelnemende boeren is Peter Oosterhof uit Foxwolde. Hij boert natuur-inclusief, toekomstbestendig en biodivers. Met als resultaat kruidenrijk grasland, weinig onkosten, gezonde koeien en een florerende insectenpopulatie. Bekijk het inspirerende filmpje: