Stikstofbeleid moet meer bijdragen aan natuurherstel

29 mei 2019

Stikstofbeleid moet meer bijdragen aan natuurherstel

Vergunningen voor de uitstoot van extra stikstof mogen niet meer verleend worden op basis van het huidige Programma aanpak Stikstof (PAS). Die uitspraak deed de Raad van State op 29 mei 2019. Voortaan mogen alleen vergunningen worden verleend wanneer vooraf is bewezen dat natuurwaarden niet verder worden aangetast.

Reinder Hoekstra: “De uitspraak betekent dat het Nederlandse stikstofbeleid aangescherpt moet worden. Dat is goed nieuws voor de natuur en roept tegelijk ook veel vragen op en onzekerheid voor alle sectoren. De kunst is nu om te komen tot beter beleid dat wel werkt. Die handschoen moeten we wat ons betreft nu ook in Drenthe oppakken.”

Stikstof moet omlaag
De stikstofuitstoot in ons land hoort tot de hoogste ter wereld. Deze overdaad aan stikstof is de grootste bedreiging voor de natuur in Nederland. Daling van de hoeveelheid stikstof moet dan ook topprioriteit krijgen. We zijn verheugd met de reactie van minister Schouten die aangeeft deze ambitie te delen. Het is zaak om tot een vergunningstelsel te komen waardoor de natuur in Nederland écht herstelt en tegelijkertijd ruimte te bieden voor economische activiteiten. Wij vinden het essentieel om nu samen te werken met alle betrokken partijen aan een effectieve systematiek. De Kringloopvisie van minister Schouten is daarbij een belangrijk kompas.

Hypotheek op de toekomst
De Raad van State heeft geoordeeld dat bij vergunningverlening niet meer mag worden vooruitgelopen op een verwachte daling van stikstof in de toekomst, terwijl resultaten nu nog niet bereikt zijn. Voor toekomstige vergunningverlening is het essentieel geworden dat er stevige resultaten bereikt worden met brongerichte
maatregelen. Natuurwetgeving geeft geen ruimte meer voor verdere verslechtering van de natuur: een uitspraak die onvermijdelijk was. De PAS werd steeds meer een hypotheek op een toekomst die niet werd ingelost. Bronmaatregelen bleven in de praktijk teveel achter.

Programma Aanpak Stikstof
De overdaad aan stikstof in onze leefomgeving is het grootste natuurprobleem van Nederland. Met gevolg dat open landschappen als heide en duinen dichtgroeien en planten en dieren verdwijnen. Om de natuur te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de overmatige stikstofuitstoot, startte de overheid in 2015 het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). Doel is om stikstofproblemen in natuurgebieden te verminderen en economische ontwikkeling mogelijk te maken. Het PAS bestaat uit twee soorten maatregelen: maatregelen die ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot kleiner wordt (brongerichte maatregelen) en maatregelen om de natuur te herstellen (herstelmaatregelen). Desondanks is de hoeveelheid stikstof in onze leefomgeving de voorbije jaren niet gedaald. Het is nu aan alle betrokken partijen om écht te investeren in significante afname van de stikstofuitstoot in Nederland.