Steunpunt lokale energie-initiatieven op volle toeren

2 mei 2022

Steunpunt lokale energie-initiatieven op volle toeren


In september 2021 is het Steunpunt lokale energie initiatieven officieel los gegaan. En hoe! Dit samenwerkingsverband van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de Drentse KEI en de provincie Drenthe, biedt ondersteuning aan lokale energie-initiatieven en draait inmiddels op volle toeren. Een greep uit onze acties: bestaande energie initiatieven worden ondersteund en geadviseerd, er zijn nieuwe energie-initiatieven opgezet en er zijn verschillende, inspirerende kennisbijeenkomsten georganiseerd. Wil je zelf aan de slag met een dorpsproject op het gebied van energie? Of wil je graag een bijeenkomst bijwonen? Neem dan gerust contact met ons op via Peter Mol (p.mol@nmfdrenthe.nl). 

In Drenthe werken we hard aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ons streven is dat we in 2040 voor ons woongenot niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, maar gebruik maken van duurzame en schone energiebronnen. Zowel bij het opwekken van duurzame energie als bij de overgang naar duurzame vormen van warmte (warmtetransitie) en aardgasvrij wonen, is deelname van inwoners cruciaal. Juist zij moeten mede-eigenaar zijn van de energietransitie.

Eerlijk en lokaal

Hierbij is een centrale rol weggelegd voor lokale energie-initiatieven van inwoners, georganiseerd in bijvoorbeeld energiecoöperaties of via wijk- en buurtteams. Zij hebben een sterke basis in de gemeenschap en werken samen aan een eerlijke en lokaal ingebedde energietransitie.

Versterken en professionaliseren

Energiecoöperaties en andere lokale energie-initiatieven hebben kennis, middelen en steun nodig om hun werk goed te kunnen doen. En dat is precies waar het Steunpunt lokale energie-initiatieven voor is! De Natuur en Milieufederatie Drenthe helpt bij het opstarten van lokale initiatieven, bij besparingsprojecten en bij het opstellen van wijk- en dorpsplannen. De KEI (Koepel van Energie-Initiatieven) biedt advies en helpt bij het oprichten van energie coöperaties en het realiseren van energieopwekprojecten. 

Door lokale energie-initiatieven te versterken en te professionaliseren worden ze voor alle Drenten bereikbaar, zodat iedereen die dat wil, betrokken kan zijn bij de energietransitie in de eigen omgeving.

Interesse?

Wil je zelf aan de slag met een energie/verduurzamingsproject in je eigen omgeving? Of wil je graag een bijeenkomst bijwonen? Neem dan gerust contact met ons op!

Energie van onderop door de jaren heen

Wist je dat we sinds 2012 al samenwerken met energie-initiatieven aan een lokale energietransitie? Op een mooie zomeravond kwamen de Drentse duurzame energie-initiatieven voor het eerst provinciaal bij elkaar kwamen in de voorkamer van het kantoor van de Natuur en Milieufederatie Drenthe in Assen. Wil je weten hoe dat precies ging? Hou dan onze tijdmachine in de gaten!