Steun voor de Green Recovery van Drenthe

2 juli 2020

Steun voor de Green Recovery van Drenthe

Samen naar een Drentse actie-agenda

Op 17 juni 2020 organiseerden we een bijeenkomst voor alle Drenten die zich zorgen maken over de toekomst en zich in willen zetten voor een nieuwe en andere samenleving na corona. De respons op dit thema is groot en de visies en inbreng indrukwekkend. Van transitiehelden en sportclubs tot inwoners en buurtinitiatieven van onderop – over een gezamenlijke boodschap zijn we het eens: De crisis biedt Drenthe alle aanleiding en volop kansen om een groenere en inclusievere weg in te slaan.

Bouwstenen voor groen herstel
Op de online-vragenlijst die we voorafgaande aan de bijeenkomst uitzetten kregen we veel reacties. Tijdens de bijeenkomst hebben we er een aantal besproken. Samen met de andere ideeën bieden ze nu al een krachtige basis voor een gezamenlijke Drentse agenda voor de Green recovery. Voor een lokale en duurzame kringloopeconomie met Drenthe als ‘groene long van Nederland’.

 “Laten we toewerken naar een Bruto Provinciaal Geluk” Kees Klomp

 

Het einde van groei
Er is brede consensus over het idee dat onze economische focus op materiele groei onhoudbaar is en een echte duurzame samenleving in de weg staat. Zouden de parameters van de Living Standards Framework uit Nieuw-Zeeland de basis en inspiratie kunnen zijn voor een Drentse aanpak? Met welzijn, duurzaamheid en gelijkwaardigheid als belangrijkste pijlers. Ook in de Drentse politiek is hier aandacht voor. Een grote meerderheid van PS diende tijdens het debat over de Voorjaarsnota 2020 een motie in om de principes van brede welvaart en 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) leidend te maken bij het herstel na de coronacrisis.

Niet wachten op de politiek
Eén van de initiatieven die in de bijeenkomst als voorbeeld naar voren kwam is het concept van de Herenboeren. Inwoners van Assen zijn zelf gestart met het opzetten van lokale kringloopboerderij.  Sinds het begin van de crisis zien zij een forse toename in aanmeldingen. Zoveel zelfs dat hun coöperatieve voedselbedrijf binnenkort hoopt te beginnen met bouwen en voorbereiden. Begin 2021 gaan ze al boeren. Kortom: Laten we vooral niet wachten op beleid en gewoon op onze eigen schaal beginnen!

Hoe verder?
De COVID-crisis bevestigt weer dat natuur, milieu en economie geen tegenovergestelde kampen zijn, maar onderdeel van één samenhangende opgave. Aan die klus gaan we op Drentse schaal samen met jullie werken. We gaan deze inbreng nu verder omzetten naar een actieagenda en daarover verder in gesprek met diverse partijen. We zetten in op bredere steun voor een duurzaam herstel. Dat doen we onder andere samen met een klankbordgroep bestaande uit betrokken Drenten.

Als je de enquête en bijeenkomst gemist hebt: laat het ons weten. We houden je graag op de hoogte en waarderen je inbreng!