Spiek je even mee?

21 mei 2021

Spiek je even mee?

De komende weken buigen raden, staten en waterschapsbesturen zich over de regionale energieplannen waaraan de afgelopen tweeënhalf jaar in dertig regio’s is gewerkt. Om deze complexe beoordeling te vereenvoudigen heeft de Participatiecoalitie – bestaande uit LSA Bewoners, Energie Samen, Hier, NMF en Stichting Buurkracht – Spiekkaarten ontwikkeld. Deze Spiekkaarten helpen volksvertegenwoordigers de RES optimaal te benutten voor goede participatie, mede-eigendom van de lokale energievoorziening en een stevige plek voor natuur en landschap. Energieprojecten waar burgers een actieve rol spelen leveren veel op voor de gemeenschap, zowel financieel als maatschappelijk. Ook even spieken? Gluur hier!